Next Generation EU funtsak

Next Generation EU funtsak Europar Batasunak sortu ditu, estatu kideen susperraldi iraunkor, uniforme, inklusibo eta justurako eta pandemiak eragindako kalte ekonomiko eta sozialak konpontzeko berme-tresna gisa. Elementu nagusi gisa, berreskurapen- eta erresilientzia-mekanismo bat (MRR) barne hartzen du.

Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa da Europarako Berreskuratze Planaren zutabe nagusia, Next Generation EU. Finantza-laguntza eman die EBko herrialdeei COVID-19aren krisiaren ondorio sozial eta ekonomikoak arintzeko Euskadi Next 2021-2026 (PDF, 8 MB)

Plan horrek lau ardatz ditu: trantsizio digitala, gizarte- eta lurralde-kohesioa eta genero-berdintasuna; eta ardatz horiek 10 palanka politika eta 30 osagai bideratzen dituzte gure herriaren etorkizuneko bilakaera zehazteko. >>Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia plana

8. Politika palankak zainketen ekonomia berria eta enplegu-politikak biltzen ditu, eta bere helburuen artean, Espainiako lan-merkatuaren funtzionamendua hobetzea dago.

Hori lortzeko, lan-merkatu dinamiko, erresiliente eta inklusibo baterako Politika Publiko Berrien 23. osagaia du. Osagai horren xedea Espainiako lan-merkatuari duela hamarkada batzuetatik eragiten dioten desorekak zuzentzea da, osasun-larrialdiaren ondoriozko jarduera-beherakadaren ondorioz larriagotu direnak. 11 Erreforma eta 7 Inbertsio bultzatuko dira; horiekin guztiekin, Espainiako lan-merkatua egungo errealitatera eta beharretara egokitzen saiatuko dira.

23. osagaiaren esparruan, hauek dira autonomia-erkidegoek kudeatuko dituzten inbertsio-lerroak eta programa espezifikoak, eta, bereziki, LANBIDEk kudeatuko dituenak: 23. osagaiko 6 inbertsio (19. osagaiaren zati bat ere barne hartzen du), eta 13 programa.

INBERTSIOA/PROGRAMA

Gazte enplegua Next GenerationGazte enplegua

"Administrazio publikoetan lehen lanbide-esperientzia izateko programa" finantzatzeko laguntzak

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari, foru-aldundiei, mankomunitateei, koadrilei eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei zuzendutako urriaren 24ko TES/1152/2021 Aginduan araututako lehen esperientzia profesionaleko programaren laguntzak ematea, bai eta autonomia-erkidegoko eta tokiko sektore publiko instituzionala osatzen duten aurrekoen mendeko edo lotutako organismoei eta gainerako entitateei emandakoak ere, baldin eta Estatuko 40. artikuluan eta Estatuko Inbentarioan aurreikusita badaude, sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 82. artikuluan aurreikusia daudenak, gazte langabeak kontratatzeari buruzkoa, enpleguan lehen esperientziak emateko, bai eta administrazio horiek emandako zerbitzuen barruko gaitasun eta trebetasun sozial eta profesionalak ere, NextGenerationEU Europar Batasunak finantzatutako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.

INVESTIGO programa. Ikertzaile eta teknikari gazteak kontratatzea

Azaroaren 17ko TES/1267/2021 Aginduak arautzen duen "INVESTIGO Programa" diru-laguntzak ematea ikerketa-erakundeei eta jakintzak zabaltzeko erakundeei, unibertsitate publikoei, zentro teknologikoei, parke zientifiko eta teknologikoei, zuzenbide pribatuari lotutako erakunde publikoei eta irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei, sektore publiko edo pribatuko ikerkuntzan eta berrikuntzan inbertitzen ari diren enpresekin batera, enplegu-eskatzaile diren gazteak kontratatzeko, Europa Berregituratzea- eta Berrikuntza-Planaren esparruan.

Emakumeen enplegua Next GenerationEmakumeen enplegua

Genero-indarkeriaren, salerosketaren edo sexu-esplotazioaren biktima diren emakumeak kontratatzeko eta gizarteratzeko konpromisoa duen prestakuntza-programa

Hitzarmena sinatzea, administrazio-kontratu bidez, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen aktibazio pertsonal, sozial eta laboralerako ibilbide pertsonalizatuak diseinatzeko lankidetza artikulatzeko, edo salerosketa eta sentsibilizazio-kanpaina, gizarte-trebetasunak eta lanbide-gaikuntzako trebetasunak eskuratzeko prozesu bat garatuz, enpresa hitzartuetan kontratatzeko konpromisoarekin.

Landa-eremuetan eta hiri-eremuetan emakumeei laguntzeko programa

Diru-laguntzen deialdia, foru-aldundiei eta foru-sektore publikoari, EAEko udalei eta tokiko sektore publikoko erakundeei, EAEko sektore publikoko erakundeei, EAEko tokiko edo eskualdeko garapen-agentziei eta haien elkarteei, Hezkuntza Sailaren edo Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren mendeko prestakuntza-erakundeei eta irabazi-asmorik gabeko erakunde juridikoei zuzendua. Laguntzaren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuetan eta hiri-eremuetan emakumeei laguntzeko programa garatzea, hainbat motatako ekintzak uztartzen dituzten banakako ibilbideetan parte hartzen duten landa-eremuetako eta hiri-eremuetako emakumeei arreta pertsonalizatua emateko, hala nola lan-orientazioa, aholkularitza, informazioa, prestakuntza, zeharkako konpetentziak eta trebetasunak eskuratzea, laneratzea eta enplegurako laguntza erraztea, eta xedetzat haien gaikuntza eta laneratzea izatea 3.7 artikuluan ezartzen diren esparruetan, diskriminazioa indartuz eta benetako berdintasuna indartuz.

Landa- eta hiri-inguruneetako emakumeei laguntzeko programari buruzko ohiko galderak

Enplegu-politika aktibo guztietan genero-zeharkakotasuna bultzatzeko ekintza-programa

Lanbideren webgunea aztertuko da, eta hobetzeko proposamenak egingo dira genero-ikuspegitik, enplegurako aktibazioa babesteko politika publikoetan genero-ikuspegia txertatzeko neurri gisa.

Lanbidek bere web-orria eta beste komunikabide batzuk genero-ikuspegitik aztertzea proposatzen du, bai eta enplegu-politika aktiboen komunikazioa hobetzeko ekintzak proposatzea ere, kontratu txiki baten bidez.

Eraldaketa digital, berde eta produktiborako gaitasun berriak eskuratzea Next GenerationEraldaketa digital, berde eta produktiborako gaitasun berriak eskuratzea

Langabeentzako gaitasun digitalak hobetzeko programa, ekintzailetza eta landa-garapena bultzatzeko eta genero-arrakala murrizteko

(19. osagaia)

Prestakuntza-erakunde pribatu edo publikoentzako diru-laguntzen deialdia, parte-hartzaileen gaitasun digitalen beharrei erantzuteko prestakuntza-ekintzak egiteko. Eman beharreko prestakuntza-espezialitateak deialdiaren I. eranskinean jasotakoak izango dira, edo, bestela, eskabidean irakasteko eta espezialitateen katalogoan alta emateko proposatutako espezialitate berriak.

Langabeen konpetentzia digitalak hobetzeko programari buruzko ohiko galderak

Prestakuntza-beharrak hautemateko programa

Enplegurako prestakuntza-erakundeekin egindako zerbitzu-kontratua, Euskal Autonomia Erkidegoan prestakuntza-beharrak antzemateko, prestakuntza-espezialitate berriak prestakuntza-espezialitateen katalogoan sartuz.

Berrorekarako eta ekitaterako lurralde-proiektu berriak Next GenerationBerrorekarako eta ekitaterako lurralde-proiektu berriak

Kolektibo kalteberentzako programa

45 urtetik gorako langabetuei eta egoera ahulean edo baztertuta geratzeko arriskuan daudenei arreta pertsonalizatua emateko laguntzen deialdia, elkarren segidako konkurrentzian, honako hauei zuzendua:

  • Euskal Autonomia Erkidegoko foru-aldundiak, mankomunitateak, koadrilak eta udalerriak, bai eta aurrekoen mendeko edo haiei lotutako organismoak eta gainerako entitateak ere, autonomia- eta toki-erakundeen sektore publikoa osatzen dutenak.
  • EAEko tokiko edo eskualdeko garapen-agentziak eta horiei lotutako erakundeak.

Arreta hori hainbat motatako ekintzak konbinatzen dituzten banakako ibilbideak garatuz egingo da, hala nola lan-orientazioa eta aholkularitza, prestakuntza eta gaitasun profesionalak eskuratzea, laneratzea eta enplegua sortzea lanaldi partzialeko aldi baterako lan-kontratuen bidez, aldi berean benetako berdintasuna eta enplegua lortzeko diskriminaziorik eza indartuz.

Ekintzailetza eta mikroenpresetarako programa

Berrorekarako eta ekitaterako lurralde-proiektu berriak programa finantzatzeko laguntzen deialdia. "Ekintzailetza eta mikroenpresak", Euskal Autonomia Erkidegoan, Europar Batasunak finantzatutako NEXT GENERATION EB Berreskuratze, transformazio eta erresilientzia Planaren esparruan. Plan hori mikroenpresei zuzenduta dago, haien forma juridikoa edozein dela ere, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak barne, bai eta kooperatibak eta lan-sozietateak eta beren konturako langileak edo autonomoak ere (banakako enpresaburuak), baldin eta beren jarduera Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko hamar langile gutxiago badituzte eta lan egiten badute.

Baliabide ekonomikoak bi ildotan banatuko dira: %50 trantsizio ekologikoan inbertsioa egin duten erakundeentzat eta beste %50 trantsizio digitalerako inbertsioa egin duten erakundeentzat. Aurreikusitako bi jarduera-ildoen helburua da mikroenpresetan eta langile autonomoen enplegua mantentzea sei hilabetez, emakida-ebazpena jakinarazten denetik zenbatzen hasita.

Gobernantza eta enplegua aktibatzeko eta bultzatzeko politikak Next GenerationGobernantza eta enplegua aktibatzeko eta bultzatzeko politikak

Enplegurako Orientazio, Ekintzailetza, Laguntza eta Berrikuntza Zentroa eratzeko programa

Enplegurako orientazio-, ekintzailetza-, laguntza- eta berrikuntza-zentro bat sortzea.

Enplegurako Orientazio, Ekintzailetza, Laguntza eta Berrikuntza Zentroaren lan-planen eta jardueren programa

Azpiproiektu honetan lortu beharreko helburua Euskal Autonomia Erkidegoko Lan eta Jarduera COE Planean identifikatutako 18 jarduera egitea da.

Enplegu Sistema Nazionalaren etengabeko prestakuntzarako programa.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko langileentzako etengabeko prestakuntzako ekintzen multzoa, Enplegu Sistema Nazionaleko (2021-2023) langileentzako Etengabeko Prestakuntza Planaren barruan dagoena. Prestakuntza 30 orduko moduluetan antolatuko da, eta, batez beste, langile bakoitzak modulu batean parte hartuko du urtean 2021-2023 aldian. 2021-2023ko hiru urteko Prestakuntza Plan baten bidez ezarriko da. Plan hori 2021, 2022 eta 2023ko urteko planetan zehaztuko da, hautemandako prestakuntza-beharrei erantzunez, giza kapitala berreskurapenaren eragile nagusia izan dadin.

Hazkunde inklusiboa sustatu, eta gizarteratze-politikak gutxieneko diru-sarrerekin lotuHazkunde inklusiboa sustatu, eta gizarteratze-politikak gutxieneko diru-sarrerekin lotu

Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden eta BGD jasotzen ari ez diren pertsonentzat sarbidea errazteko programa (take up-a hobetzea)

Estatuko Administrazio Orokorraren, Gizarteratze eta Aurreikuspen Politiken Idazkaritza Nagusiaren bitartez, eta EAEren, Lan eta Enplegu Sailaren bitartez, EAEn Gutxieneko Bizitzeko Diru-Sarrera eta/edo diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonekin gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak garatzeko eta ebaluatzeko proiektu pilotu berritzaileak egiteko hitzarmena, Europar Batasunak finantzatutako Berreskuratze-, Eraldatze- eta Erresilientzia Planaren esparruan – Next Generation EU.

Imagen

Reskilling eta Upskilling programa: Sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden eremuetako lanbide-kualifikazioei lotutako biztanleria aktiboaren laguntza programa.

Diru-laguntzen deialdia, biztanleria aktiboaren Reskilling eta Upskilling ekintzak garatzeko, sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden eremuetako lanbide-kualifikazioekin lotuta, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko laguntza emateko ere, Europar Batasunak finantzatutako Next Generation EU Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Kontsultak, kexak, erreklamazioa administratiboak, salaketak, iruzur susmoak... Eragile eta herritarrei irekia dagoena.

Postontzi elektroniko honetan jasotako komunikazioak berariazko protokolo baten bidez tratatuko dira, salatzaileen nortasuna babesteko. Egindako salaketak kualifikazio berezia duten langileek ikertuko dituzte, eginkizun horretara bideratuak.

buzón de denuncia antifraude Gobierno vasco

MRR postontzia: buzon-mrr@euskadi.eus

Iruzurren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionala (SNCA)

Harremanetarako kanal horrek bat egiten du Iruzurraren aurkako Koordinazio Zerbitzu Nazionalaren estrategiarekin. Zerbitzu hori arduratzen da iruzurraren aurka Europar Batasunaren finantza-interesak babesteko ekintzak koordinatzeaz, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoarekin (OLAF) lankidetzan.