Eskaintzen eskabide ereduak

Ezin baduzu eskaintzaren alta egin, kontratako gakorik ez duzulako, edo zure eskaintza Lehen Aukera programari badagokio, bete hemen behean datozen formularioetako bat, eta, sinatu ondoren, bidali posta elektronikoz zure enplegu-bulegora edo zure enpresatik hurbilen dagoen zentro kolaboratzailera.

Dokumetazio orokorra