Erabiltzeko baldintzak eta segurtasun-politika

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

 1. Zein da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?
 2. Nor da datuak babesteko ordezkaria?
 3. Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?
 4. Noiz komunikatuko ditugu zure datuak?
 5. Zein segurtasun-neurri aplikatzen diogu datuen tratamenduari?

Tratamenduari buruzko jardueren erregistroa eta informazio gehigarria

 1. Bitartekaritzaren eta enpleguko politika aktiboen eskatzaileak
 2. DBE-EPO prestazioak
 3. Erabiltzaileak identifikatzea
 4. Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak
 5. Lanbideko sarrera-irteerako erregistroa
 6. Lanbide-gaitasuna, ziurtagiriak eta egiaztagiriak eta prestakuntza-historia
 7. Lan-kontratazioaren eta lan-merkatuaren behaketaren jakinarazpenen erregistroa
 8. Herritarrekiko interakzioa
 9. Inkestak
 10. Bideozaintza
 11. Kontratazio publikoaren kudeaketa
 12. Enplegu-eskaintzaileak
 13. Enplegu-agentziak eta beste enplegu bat bilatzeko enpresak
 14. Eskaintzaren kudeaketa
 15. Erakundeen erregistroak

Pribatutasun-politika honen bidez, informazio zehatza ematen da Lanbiden nola erabiltzen ditugun gurekin harremanetan jartzen diren pertsonen edo gure zerbitzuak erabiltzen dituztenen datu pertsonalak.

Horrez gain, administrazio publiko garenez eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (2016/679 EB Erregelamendua) 30. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoaren 31. artikuluan xedatutakoa betetzeko, jarraian gure Tratamendurako Jardueren Erregistroa argitaratzen dugu, non Lanbidek darabilen datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio zehatza izango baituzu.

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

1. Zein da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

Kontrakoa adierazi ezean, Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua da zure datuen tratamenduaren arduraduna. Hemen aurkituko duzu Lanbidek emandako zerbitzuei buruzko informazio gehiago.

Telefonoz, posta elektronikoz, gutun bidez edo gure bulegoetara joanda jar zaitezke harremanetan gurekin. Gure posta-helbidea honakoa hau da:

Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzua

Jose Atxotegi, 1

PK: 01009

Vitoria-Gasteiz (Araba)

Herritarrei arreta emateko telefonoa 945 160 600 / 630 305 452

Erakunde eta enpresei arreta emateko telefonoa: 945 160 601

Halaber, web bidez jar zaitezke harremanetan, esteka honen bitartez.

Helbide elektronikoa: soportelopd@lanbide.eus

2. Nor da datuak babesteko ordezkaria?

dpd-dbo@euskadi.eus helbidera mezu elektronikoa bidalita jar zaitezke harremanetan datuak babesteko gure arduradunarekin.

Hemen daukazu datuak babesteko ordezkariari buruzko informazio gehiago.

3. Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (2016/679 EB Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoan, datu pertsonalei buruzko eskubide batzuk ematen zaizkie interesdunei. Eta hementxe jorratuko ditugu. Eskubide horien egikaritza tratamendu bakoitza legitimatzen duen kasuan kasuko oinarri juridikoaren araberakoa izango da eta beti da doakoa.

Eskubideak egikaritzeko, harremanetan jar zaitezke Lanbiderekin, idazki bat eta NANaren edo antzeko identifikazio-agiriaren fotokopia honako helbide honetara bidalita:

Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzua

Jose Atxotegi, 1

PK: 01009

Vitoria-Gasteiz (Araba)

Behin zure eskaera jasota, ebazpen bat emango dugu. Ados ez bazaude, Datuak Babesteko Euskal Bulegoan (www.avpd.euskadi.eus) aurkez dezakezu erreklamazioa.

 • 3.1. Irispide-eskubidea (DBEOren 15. artikulua)

  Eskubidea izango duzu zure datu pertsonalen tratamendua egiten ari den ala ez jakiteko, baita, tratatzen ari badira, datu pertsonalok ikusteko eskubidea ere. Eskubide hori egikaritzeko eskaerak banan-banan aztertuko dira, kasu batzuetan ezin baita egikaritu.

 • 3.2. Zuzentzeko eskubidea (DBEOren 16. artikulua)

  Eskubidea izango duzu tratatzen ari garen datu pertsonal okerrak zuzendu ditzagun eskatzeko. Halaber, eskubidea izango duzu zure iritziz osatu gabe dauden datu pertsonalak osatu daitezen.

 • 3.3. Ezerezteko eskubidea (DBEOren 17. artikulua)

  Eskubidea izango duzu datu pertsonalak ezereztu ditzagun DBEOren 17. artikuluko inguruabarren bat betetzen bada.

 • 3.4. Tratamendua mugatzeko eskubidea (DBEOren 18. artikulua)

  Eskubidea izango duzu datuen tratamendua mugatu dezagun eskatzeko, DBEOren 18. artikuluko baldintzen bat gertatzen denean.

 • 3.6. Aurka egiteko eskubidea (DBEOren 21. artikulua)

  Eskubidea izango duzu datu pertsonalen tratamenduaren aurka egiteko, tratamendu hori oinarritzen bada interes publikoko misio batean edo interes legitimoan, profilen elaborazioa ere barnean hartuta.

4. Noiz komunikatuko ditugu zure datuak?

Ez dizkiegu zure datuak hirugarren batzuei emango, aldez aurretik zu informatu gabe eta oinarri legitimatzaile egokirik gabe.

Batzuetan, zerbitzu batzuk ematen dizkiguten enpresak kontratatzen ditugu, eta, horretarako, enpresok datu pertsonaletarako irispidea behar dute. Tratamendu-eragilearen kontratu egokiak sinatu ditugu enpresa horiekin, eta kontratuok DBEOren xedapenak betetzen dituzte. Kontratu horien bidez bermatzen dugu enpresa horiek datuok kontratatutako zerbitzua emateko baino ez dutela erabiltzen, baimendu ez diren xedeetarako ez direla inoiz erabiliko eta ez dizkietela datu pertsonalak lagako hirugarren enpresei eta /edo administrazioei. Horrez gain, segurtasun-neurriak ezartzera behartzen ditugu, datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta osotasuna bermatzeko. Enpresa hauekin bakarrik egiten ditugu kontratuak: datuen babesari buruzko indarreko xedapenak betetzen dituztelako bermeak ematen dizkigutenekin. Hain zuzen, EJIE, SAren zerbitzuak kontratatzen ditugu, gure ekipamenduen informatika-euskarria egiteko.

Kasu bakoitzean informatuko zaitugun bezala, inguruabar zehatz batzuetan gure lege-betebeharra da administrazio publikoei datuak lagatzea. Adibidez, eskariaren datuak lagatzen dizkiogu Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoari (SEPE), enpleguko atari bakarra sortzeko, Enplegu Legearen Testu Bateginaren xedapenak betetze aldera (urriaren 23ko 3/2015 Legegintza Errege Dekretua).

Kontrakorik adierazi ezean, ez dugu datuen nazioarteko transferentziarik egiten.

5. Zein segurtasun-neurri aplikatzen diogu datuen tratamenduari?

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotzen direnekin (dekretu horren bidez, Administrazio Elektronikoaren esparruko Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen da).

Tratamenduari buruzko jardueren erregistroa eta informazio gehigarria

Honako lerro hauetan, Lanbideko tratamendurako jardueren erregistroa daukazu eskura, baita Lanbidek datu pertsonalen inguruan egiten duen tratamendu bakoitzari buruzko informazio zehatza ere.

1. Bitartekaritzaren eta enpleguko politika aktiboen eskatzaileak

 • 1.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, Lanbidek egiten dituen lan-bitartekaritza eta enplegu-politika aktiboak kudeatu eta sustatzeko. Halaber, zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, enplegu eta gizarte-zerbitzuen inguruko eskumenak dituzten administrazioekin lankidetzan aritu eta koordinatzeko, enplegu-eskatzaileak gizarteratu eta lan-munduan txertatze aldera. Horrez gain, zure datuak tratatzen ditugu, estatistika-helburuetarako eta hauek eskatzen dituztenen erregistroa eramateko: enplegua, enpleguaren aurreko zerbitzuak eta enpleguarekin lotutako beste zerbitzu batzuk. Halaber, Europako Gizarte Funtsak finantzatzen lagundutako jarduerak kudeatzen ditugu, Europako Batzordeak finantzatzen lagundutako jarduera horiek justifikatzeko helburu bakarrarekin, enplegua sustatzeko eta laguntzeko xedeak betetze aldera.

 • 1.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

  Eperik gabe gordeko ditugu enplegu-eskatzaile gisa eman dituzun identifikazio-datuak eta inskripzio-aldiak; izan ere, legearen arabera, Lanbideko enplegu-eskatzaileen inskripzio-aldiak justifikatu behar ditugu.

 • 1.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Euskal Enplegu Zerbitzu gisa dauzkagun botere publikoak egikaritzeko eta lege-betebeharrak betetzeko tratatzen ditugu zure datuak.

   Honako lege hauek legitimatzen dute datuen tratamendua:
  • 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa;
  • Enpleguari buruzko Legearen Testu Bategina 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa;
  • 1304/2013 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2013ko abenduaren 17koa, Europako Gizarte Funtsari buruzkoa.
  • 2016/589 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 13koa, EURES sareari buruzkoa;
  • 7/2015 Errege Dekretua, urtarrilaren 16koa, Enplegu Sistema Nazionalaren Zerbitzuen Zorro Komuna onartzen duena.
  • 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena.

  Batzuetan, eskariarekin batera aurkezten diguzun informazioan, kategoria bereziko datuak egon daitezke, esaterako, honako hauek: osasuna, genero-indarkeriaren edo terrorismoaren biktima, arraza, gizarte-bazterketa. Datuok tratatzen baditugu, tratamendua legitimatzen duen oinarria DBEOren 9.2.b) artikuluan dago, tratamendua beharrezkoa baita betebeharrak betetzeko eta eskubide espezifikoak egikaritzeko lan-zuzenbidearen esparruan.

 • 1.4. Zein datu tratatzen ditugu?

   Enplegua eskatzen duten pertsonen datu hauek tratatzen ditugu Lanbiden:
  • Identifikazio-datuak;
  • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak;
  • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak;
  • Ikasketei eta lanbideari buruzko datuak;
  • Enpleguari buruzko datu zehatzak;
  • Transakzioei buruzko datuak;
  • Datu-kategoria bereziak: osasuna, genero-indarkeriaren edo terrorismoaren biktima, arraza, gizarte-bazterketa.

  Tratatzen ditugun datuak eskaria formalizatzean emandako datuetatik datoz.

 • 1.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Honako datu hauek lagatzea legitimatuta dago, Euskal Enplegu Zerbitzuak lege-betebeharrak bete behar dituelako. 

   Zehatz-mehatz, honako datu-lagapen hauek egiten ditugu:
  • Enplegatzaileak eta okupagarritasuna areagotzeko Erakundeari Lanbideren lan-bitartekaritza eta enplegu-politika aktiboak kudeatu eta sustatzeko, kudeatzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzko urriaren 13ko 3/2011 Legean xedatutako betebeharrak betetze aldera;
  • Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoari (SEPE), Enplegu Zerbitzu Publikoetako Informazio Sistemari (SISPE), lege-betebehar hauek betetze aldera: Lanbideri, Euskal Enplegu Zerbitzu gisa, aplikatzen zaizkionak, Enpleguaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuan eta Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzko urriaren 13ko 3/2011 Legean jasotakoak;
  • Europako Gizarte Funtsari, batera finantzatutako jarduketak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1304/2013 (EB) Erregelamenduak arautuak, kudeatzeko;
  • Europako enplegu zerbitzuari eta EURES sareari, bere zerbitzuak kudea eta eman ditzan; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 13ko 2016/589 (EB) Erregelamenduak, enplegu-zerbitzuen sare europarrari (EURES), langileak mugikortasun-zerbitzuetara sartzeari eta lan-merkatuen integrazio handiagori buruzkoak, baimenari buruzko 492/2011 (EB) eta 1296/2013 (EB) Erregelamenduak aldatzen dituenak, arautzen ditu zerbitzu horiek;
  • Eusko Jaurlaritzaren Enplegu Sailari, Enpleguari buruzko Legearen Testu Bategina 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa arautuak, kudeatzeko;
  • Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiari, 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena xedatutako betebeharrak betetze aldera;
  • Lan ikuskaritzari, Enpleguari buruzko Legearen Testu Bategina 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa arautuak, kudeatzeko.

2. DBE-EPO prestazioak

 • 2.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) eta etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO) kudeatzeko eta izapidetzeko tratatzen ditugu zure datuak.

 • 2.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

   Diru-sarrerak Bermatzeko Errentako (DSBE) eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarriko (EPO) espedienteak gordetzeko egutegi-proposamenaren arabera (2017ko abuztuaren 8koa, eta Dokumentazioaren Baloraziorako, Aukeraketarako eta Dokumentaziora Jotzeko Batzordeak –COVASAD– onartua):
  • Amaitutako espedienteak: azkentze-ebazpena irmoa egiten denetik zenbatzen hasita, bost urtera garbitu ahal izango dira;
  • Indarreko espedienteak (hileko nominen mendekoak, etenda daudenak edo hasitako itzulketa-prozedurak dituztenak):
   • Irteera-dokumentazioa (administrazioak egindakoa): behin betiko gorde behar da;
   • Sarrera-dokumentazioa (herritarrek emandakoa): aurkezten denetik zortzi urtera garbitu ahalko da.
 • 2.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Euskal Enplegu Zerbitzu gisa dauzkagun botere publikoak egikaritzeko eta lege-betebeharrak betetzeko tratatzen ditugu zure datuak.

   Honako lege hauek legitimatzen dute datuen tratamendua:
  • 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko dena;
  • 147/2010 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzkoa;
  • 2/2010 Dekretua, urtarrilaren 12koa, etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriari buruzkoa;
  • Agindua, 2001eko otsailaren 14koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuarena, oinarrizko errentaren titularrentzat eta gizarte-larrialdietarako laguntzen onuradunentzat lanean hasteko pizgarriak ezartzeko dena;
  • 4/2011 Legea, azaroaren 24koa, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Legea aldatzekoa.

  Batzuetan, prestazioak izapidetzeko behar dugun informazioan, kategoria bereziko datuak egon daitezke, esaterako, honako hauek: osasuna, genero-indarkeriaren edo terrorismoaren biktima, arraza, gizarte-bazterketa. Datuok tratatzen baditugu, tratamendua legitimatzen duen oinarria DBEOren 9.2.b) artikuluan dago, tratamendua beharrezkoa baita, Euskal Enplegu Zerbitzu gisa ematen dugun zerbitzuaren prestaziorako interes publikoko arrazoiak direla eta.

 • 2.4. Zein datu tratatzen ditugu?

  Prestazioaren eskatzailearen edo bere lege-ordezkariaren, eta hirugarren pertsonaren datuak tratatzen ditugu.

   Honako hauek dira tratatzen ditugun datuen kategoriak:
  • Identifikazio-datuak;
  • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak;
  • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak;
  • Ikasketei eta lanbideari buruzko datuak;
  • Enpleguari buruzko datu zehatzak;
  • Ekonomia- eta finantza-datuak;
  • Arau-hauste eta zehapenen datuak;
  • Datuen kategoria bereziak: osasuna, etxeko indarkeriaren edo terrorismoaren biktima, arraza, gizarte-bazterketa.

  Horrez gain, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legean jasotzen diren xedapenen babespean, Lanbidek, zuzenean edota bitarteko telematikoen bidez ?datuak egiaztatzeko zerbitzuaren bitartez?, informazio hau eskuratu ahal izango du gaian eskumena duten administrazioetatik edo beste erakunde publiko eta pribatuetatik: izaera pertsonaleko informazioa, beharrezkoa den neurrian prestazioaren eskatzaileak lege horretan jasotzen diren betekizunak betetzen dituela egiaztatzeko, eta diru-sarrerak bermatzeko errenta eta, hala badagokio, etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubideari aitorpena, jarraipena eta kontrola egiteko. Ez da inoiz eskatuko prestazioaren eskatzaileak edo onuradunak legez ezarri diren betekizunak betetzen dituen egiaztatzeko behar-beharrezkoa ez den daturik.

 • 2.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Honako datu hauek lagatzea legitimatuta dago, Euskal Enplegu Zerbitzuak lege-betebeharrak bete behar dituelako.

   Zehatz-mehatz, honako datu-lagapen hauek egiten ditugu:
  • Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala;
  • EAEko udaletako oinarrizko gizarte-zerbitzuak;
  • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa;
  • Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila;
  • Foru aldundiak – Ogasuna;
  • Polizia;
  • Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiari, 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena xedatutako betebeharrak betetze aldera;
  • Lan ikuskaritzari, Enpleguari buruzko Legearen Testu Bategina 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa arautuak, kudeatzeko.

3. Erabiltzaileak identifikatzea

 • 3.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Lanbidek emandako zerbitzuen erabiltzaileak identifikatzeko eta iruzurrari aurre egiteko tratatzen ditugu zure datuak.

 • 3.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

  Datu pertsonalak zertarako biltzen diren, helburu hori betetzeko behar adina denboran gordeko dira, eta, gorde ere, helburu horren eta datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak zehazteko gordeko dira.

 • 3.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Zure adostasunez eta Euskal Enplegu Zerbitzu gisa dauzkagun botere publikoak egikarituz tratatzen ditugu zuren datuak.

   Honako lege hauek legitimatzen dute datuen tratamendua:
  • 3/2011 LEGEA, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa;
  • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa;
  • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 3.4. Zein datu tratatzen ditugu?

   Lanbideko erabiltzailearen datuak tratatzen ditugu. Honako hauek dira tratatzen ditugun datuen kategoriak:
  • Identifikazio-datuak;
  • Datu-kategoria bereziak: datu biometrikoak.
 • 3.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Datuak IZENPEri lagako zaizkio, erabiltzailearen nortasuna egiaztatzeko baino ez.

4. Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak

 • 4.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Lanbideren eskumen diren enpleguko politika aktiboekin lotutako dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea. Iruzurra jazartzea eta estatistikak.

 • 4.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

  Datu pertsonalak zertarako biltzen diren, helburu hori betetzeko behar adina denboran gordeko dira, eta, gorde ere, helburu horren eta datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak zehazteko gordeko dira.

 • 4.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Euskal Enplegu Zerbitzu gisa dauzkagun botere publikoak egikaritzeko eta lege-betebeharrak betetzeko tratatzen ditugu zure datuak.

   Honako lege hauek legitimatzen dute datuen tratamendua:
  • 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa;
  • 3/2015 Errege Dekretua, urriaren 23koa, Enpleguaren Legearen testu bategina onesten duena;
  • 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa.
  • 1304/2013 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2013ko abenduaren 17koa, Europako Gizarte Funtsari buruzkoa.
 • 4.4. Zein datu tratatzen ditugu?

  Enplegua eskatzen duten pertsonen, eskaintzaileak eta bere lege-ordezkariaren datuak tratazten ditugu. Tratatzen diren datu pertsonalak interesdunak edo berorren lege-ordezkariak emandakoak dira.

   Honako hauek dira tratatzen ditugun datuen kategoriak:
  • Identifikazio-datuak;
  • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak;
  • Ekonomia- eta finantza-datuak eta aseguruei buruzkoak;
  • Enpleguaren eta administrazio-karreraren datuak;
  • Datuen kategoria bereziak: osasuna.
 • 4.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Lagapenak egingo zaizkio Eusko Jaurlaritzari, aldizkari ofizialei (Estatuko Aldizkari Ofiziala eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria), Europako Gizarte Funtsari, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiari eta Lan ikuskaritzari.

5. Lanbideko sarrera-irteerako erregistroa

 • 5.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Zure datu pertsonalak prozesatzen ditugu informazioaren sarrera-irteerako erregistrorako eta kudeaketarako, paperean nahiz euskarri telematikoan.

 • 5.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

  Datu pertsonalak zertarako biltzen diren, helburu hori betetzeko behar adina denboran gordeko dira, eta, gorde ere, helburu horren eta datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak zehazteko gordeko dira.

 • 5.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Euskal Enplegu Zerbitzu gisa dauzkagun botere publikoak egikaritzeko eta lege-betebeharrak betetzeko tratatzen ditugu zure datuak.

   Honako lege hauek legitimatzen dute datuen tratamendua:
  • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa;
  • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 5.4. Zein datu tratatzen ditugu?

  Lanbiderekin harremanen bat hasten duten herritarren datu pertsonalak prozesatzen ditugu, ondoren, herritarrokin, elkarteekin eta gainerako talde pluralekin lotutako administrazio-espedienteen eta -izapideen administrazio jarraipena egiteko eta non dauden jakiteko.

   Honako hauek dira tratatzen ditugun datuen kategoriak:
  • Identifikazio-datuak.
  • Enpleguaren eta administrazio-karreraren datuak.
 • 5.5 Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Ez da datu-lagapenik egingo.

6. Lanbide-gaitasuna, ziurtagiriak eta egiaztagiriak eta prestakuntza-historia

 • 6.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Zure datu pertsonalak prozesatzen ditugu, profesionaltasun-ziurtagiriak eta egiaztapen partzial metagarriak egiaztatzeko agiriak jaulki eta erregistratzeko, lanbide-heziketako sistema integratua kudeatzeko eta prestakuntza-kontua eramateko. Helburu estatistikoak.

 • 6.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

  Datu pertsonalak zertarako biltzen diren, helburu hori betetzeko behar adina denboran gordeko dira, bai eta helburu horren eta datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak zehazteko ere.

 • 6.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Euskal Enplegu Zerbitzu gisa dauzkagun botere publikoak egikaritzeko eta lege-betebeharrak betetzeko tratatzen ditugu zure datuak.

   Honako lege hauek legitimatzen dute datuen tratamendua:
  • 3/2011 LEGEA, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa;
  • Enpleguari buruzko Legearen Testu Bategina. 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa;
  • 463/2013 Dekretua, abenduaren 17koa, Profesionaltasun-ziurtagirien eta Egiaztapen Partzial Metagarrien Euskal Erregistroa sortu eta ziurtagiri eta egiaztapen horiek erregistratzeko eta emateko prozedura ezartzen duena;
  • 7/2015 Errege Dekretua, urtarrilaren 16koa, Enplegu Sistema Nazionalaren Zerbitzuen Zorro Komuna onartzen duena;
  • 30/2015 Legea, irailaren 9koa, Lan-arloko Enplegurako Lanbide-heziketaren Sistema arautzen duena.
 • 6.4. Zein datu tratatzen ditugu?

  Hauetan parte hartu dutenen datu pertsonalak prozesatzen ditugu: prestakuntzetan, profesionaltasun-ziurtagiriak eta egiaztapen partzial metagarriak egiaztatzeko deialdietan eta horiek lortzeko ebaluazio-prozesuetan.

   Honako hauek dira tratatzen ditugun datuen kategoriak:
  • Identifikazio-datuak;
  • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak;
  • Ikasketei eta lanbideari buruzko datuak.
 • 6.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Honako datu hauek lagatzea legitimatuta dago, Euskal Enplegu Zerbitzuak lege-betebeharrak bete behar dituelako. 

   Zehatz-mehatz, honako datu-lagapen hauek egiten ditugu:
  • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa;
  • Eusko Jaurlaritza.

7. Lan-kontratazioaren eta lan-merkatuaren behaketaren jakinarazpenen erregistroa

 • 7.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Honetarako prozesatzen ditugu zure datu pertsonalak: lan-kontratazioak, luzapenak, eraldaketak, deialdiak eta ordu osagarriak erregistratzeko; erreserba-kuota betetzen dela egiaztatzeko; enplegu-politika aktiboak diseinatzeko informazioaren estatistika-kudeaketarako eta ustiapenerako; Lanbideren eskumenak egikaritzearekin eta transferitutako enplegu-politika aktiboekin lotutako lan-merkatuaren portaera erkatu eta aztertzeko; lan-kontratuekin, hobariekin eta Contrat@ aplikazioarekin lotutako kontsultak ebazteari buruzko on-line aholkularitza emateko.

 • 7.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

  Datuak zertarako biltzen diren, helburu hori betetzeko behar adina denboran gordeko dira, eta, gorde ere, helburu horren eta datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak zehazteko gordeko dira.

 • 7.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Euskal Enplegu Zerbitzu gisa dauzkagun botere publikoak egikaritzeko eta lege-betebeharrak betetzeko tratatzen ditugu zure datuak.

   Honako lege hauek legitimatzen dute datuen tratamendua:
  • 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa.
  • Enpleguari buruzko Legearen Testu Bategina. 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa.
  • 364/2005 Errege Dekretua, apirilaren 8koa, desgaitasuna duten langileen aldeko erreserba-kuota, salbuespen gisa, modu alternatiboan betetzea arautzen duena.
  • Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarte-inklusioari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena. 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa.
 • 7.4. Zein datu tratatzen ditugu?

  Langileen eta lege-ordezkariaren datuak tratazten ditugu.

   Honako hauek dira tratatzen ditugun datuen kategoriak:
  • Identifikazio-datuak
  • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak
  • Ikasketei eta lanbideari buruzko datuak
  • Enpleguari buruzko datu zehatzak
  • Datuen kategoria bereziak: osasuna

  Osasun-datuen tratamendua legitimatzen duen lege-oinarria DBEOren 9.2.b) artikuluan dago, tratamendua beharrezkoa baita betebeharrak betetzeko eta eskubide espezifikoak egikaritzeko lan-zuzenbidearen esparruan, horretan dihardugu-eta Euskal Enplegu Zerbitzu garen aldetik.

 • 7.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Lagapenak egingo zaizkio Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoari (SEPE), autonomia-erkidegoetako enplegu-zerbitzuei, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiari eta Lan ikuskaritzari.

8. Herritarrekiko interakzioa

 • 8.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Zure datu pertsonalak prozesatzen ditugu, jarduerak, zeinen harira herritarrek informazioa eskuratzeko egindako eskaerak izapidetzen baitira, edozein informazio-eskaera edo -jakinarazpen generiko, interesdunei arreta eskaintzeko jarduerak edo erreklamazioei, kexei eta salaketei eskainitako arreta erregistratzeko eta kudeatzeko.

 • 8.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

  Paperean aurkeztutako eskaerak urtebeteko epean ezabatuko dira.

 • 8.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Euskal Enplegu Zerbitzu gisa dauzkagun botere publikoak egikaritzeko eta lege-betebeharrak betetzeko tratatzen ditugu zure datuak.

   Honako lege hauek legitimatzen dute datuen tratamendua:
  • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa;
  • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 8.4. Zein datu tratatzen ditugu?

  Eskaintzaileen datuak tratatzen ditugu.

   Honako hauek dira tratatzen ditugun datuen kategoriak:
  • Identifikazio-datuak.
  • Enpleguari buruzko datu zehatzak.
 • 8.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Ez da datu-lagapenik egingo.

9. Inkestak

 • 9.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, unibertsitate-taldeen, lanbide-heziketakoen eta enplegurako prestakuntzakoen lan-aktibazioari eta laneratzeari buruzko soziologia- eta estatistika-ikerketak egiteko; Lanbideko organoek, atxikitako eskumenak egikarituz, prospekzio-jarduerak eta enplegua sustatzeko ekintzak egiteko; Lanbidek eskatzaileei eta enpresei emandako zerbitzuen balorazioa eta gogobetetze-maila ezagutzeko.

 • 9.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

  Datuak zertarako biltzen diren, helburu hori betetzeko behar adina denboran gordeko dira, eta, gorde ere, helburu horren eta datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak zehazteko gordeko dira.

 • 9.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Zure adostasunez eta Euskal Enplegu Zerbitzu gisa dauzkagun botere publikoak egikaritzeko tratatzen ditugu zuren datuak.

   Eskumenak atxikitzen dizkiguten legeak honako hauek dira:
  • 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa;
  • Enpleguari buruzko Legearen Testu Bategina;
  • 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa.

  Emandako baimena edozein unetan ken dezakezu, Lanbiderekin harremanetan jarrita. Halaber, jakinarazten da, baimena ez badu ematen, interesdunak ez duela inolako kalterik jasango, eta Lanbidek emandako zerbitzuak erabiltzen jarraitu ahal izango dituela, gainontzeko onuradunek bezala.

 • 9.4. Zein datu tratatzen ditugu?

  Hauen datu pertsonalak prozesatzen ditugu: hiru euskal unibertsitateetan (UPV/EHU, Mondragón Unibertsitatea eta Deustuko Unibertsitatea) prestakuntza amaitu duten pertsonak, Eusko Jaurlaritzak onartutako lanbide-heziketako zentroetan prestakuntza amaitu duten pertsonak, enplegu-eskatzaileak eta Lanbideren zerbitzuak jaso dituzten enpresak.

   Honako hauek dira tratatzen ditugun datuen kategoriak:
  • Identifikazio-datuak;
  • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak;
  • Ikasketei eta lanbideari buruzko datuak;
  • Enpleguari buruzko xehetasunak;
  • Datu ekonomiko finantzarioak.
 • 9.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Lagapenak egingo zaizkio Eusko Jaurlaritzari, Deustuko Unibertsitateari, Mondragon Unibertsitateari eta Euskal Herriko Unibertsitateari.

10. Bideozaintza

 • 10.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, Lanbideko eraikin eta instalazioetarako sarbideen (eta ingurumarien) segurtasun eta kontrolerako.

 • 10.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

  Datuak jaso zirenetik hilabetez gordeko dira (22.3 artikulua, 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa).

 • 10.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Zure datuak tratatzen ditugu interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko. Tratamendu hori egiteko legitimatzen gaituen legea Segurtasun Pribatuari buruzko apirilaren 4ko 5/2014 Legea da.

 • 10.4. Zein datu tratatzen ditugu?

  Tratatzen diren datu pertsonalak ganberek batutakoetatik datoz.

   Honako hauek dira tratatzen ditugun datuen kategoriak:
  • Identifikazio-datuak;
 • 10.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Lagapenak egingo zaizkie estatuko segurtasun-indar eta kidegoei eta organo judizialei, irudiak eskatzen dituztenean.

11. Kontratazio publikoaren kudeaketa

 • 11.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, kontratazio publikoko prozedura fase guztietan kudeatzeko, honako hauek barnean hartuta: betearazpena, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, baita esleipen-prozeduran atzera egiteko erabakiak, kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakiak eta kontratistari egotz dakizkiokeen eta suntsipena ekarri duten inguruabarrak ere.

 • 11.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

  Datu pertsonalak zertarako biltzen diren, helburu hori betetzeko behar adina denboran gordeko dira, eta, gorde ere, helburu horren eta datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak zehazteko gordeko dira.

 • 11.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, interesduna alderdia den kontratu bat betearazteko eta Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen lege-betebeharrak betetzeko; lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egin zen Espainiako ordenamendu juridikora.

 • 11.4. Zein datu tratatzen ditugu?

  Hauen datu pertsonalak prozesatzen ditugu: pertsona fisikoak –euren izenean edo pertsona juridikoen ordezkaritzan–, lizitatzaile edo kontratatzaile potentzialak eta horiek kontratua betearazteko hartutako langileak.

   Honako hauek dira tratatzen ditugun datuen kategoriak:
  • Identifikazio-datuak;
  • Ekonomia- eta finantza-datuak eta aseguruei buruzkoak;
  • Datu akademiko eta profesionalak;
  • Transakzioen eta zerbitzuen datuak.
 • 11.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Datuak lagako zaizkie interes legitimoa duten pertsonei, ogasun publikoari eta zerga-administrazioari.

12. Enplegu-eskaintzaileak

 • 12.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Lanbiden erregistratzen diren enplegu-eskaintzak kudeatzeko, enpresekin harremanetan jartzeko eta enplegu azokak antolatzeko erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak.

 • 12.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

  Datu pertsonalak zertarako biltzen diren, helburu hori betetzeko behar adina denboran gordeko dira, eta, gorde ere, helburu horren eta datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak zehazteko gordeko dira.

 • 12.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Euskal Enplegu Zerbitzu gisa dauzkagun botere publikoak egikaritzeko eta lege-betebeharrak betetzeko tratatzen ditugu zure datuak.

   Honako lege hauek legitimatzen dute datuen tratamendua:
  • 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa;
  • Enpleguari buruzko Legearen Testu Bategina. 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa;
  • 7/2015 Errege Dekretua, urtarrilaren 16koa, Enplegu Sistema Nazionalaren Zerbitzuen Zorro Komuna onartzen duena.
 • 12.4. Zein datu tratatzen ditugu?

  Interesdunen eta berorren lege-ordezkariaren datuak tratatzen ditugu.

   Honako hauek dira tratatzen ditugun datuen kategoriak:
  • Identifikazio-datuak;
  • Enpleguari buruzko datu zehatzak.
 • 12.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Datuak lagako zaizkio Enplegu Zerbitzu Publikoetako Informazio Sistemari (SISPE).

13. Enplegu-agentziak eta beste enplegu bat bilatzeko enpresak

 • 13.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Enplegu-agentzien eta/edo beste enplegu bat bilatzeko enpresen baimenak emateko, berritzeko, horiei uko egiteko eta bertan behera uzteko eta horien jarraipena egiteko erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak.

 • 13.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

  Datu pertsonalak zertarako biltzen diren, helburu hori betetzeko behar adina denboran gordeko dira, eta, gorde ere, helburu horren eta datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak zehazteko gordeko dira.

 • 13.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Euskal Enplegu Zerbitzu gisa dauzkagun botere publikoak egikaritzeko eta lege-betebeharrak betetzeko tratatzen ditugu zure datuak.

   Honako lege hauek legitimatzen dute datuen tratamendua:
  • 1796/2010 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, enplegu-agentziak arautzen dituena.
  • 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa.
  • Enpleguari buruzko Legearen Testu Bategina. 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa;
  • 7/2015 Errege Dekretua, urtarrilaren 16koa, Enplegu Sistema Nazionalaren Zerbitzuen Zorro Komuna onartzen duena.
 • 13.4. Zein datu tratatzen ditugu?

  Enplegu-agentzien eta beste enplegu bat bilatzeko enpresen lege-ordezkariaren datuak tratatzen ditugu.

   Honako hauek dira tratatzen ditugun datuen kategoriak:
  • Identifikazio-datuak;
  • Enpleguari buruzko datu zehatzak.
 • 13.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Datuak lagako zaizkio Enplegu Zerbitzu Publikoetako Informazio Sistemari (SISPE).

14. Eskaintzaren kudeaketa

 • 14.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Lanbideko erakunde laguntzaileek bitartekaritza-zerbitzua emateko baimena izateko erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak.

 • 14.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

  Datu pertsonalak zertarako biltzen diren, helburu hori betetzeko behar adina denboran gordeko dira, eta, gorde ere, helburu horren eta datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak zehazteko gordeko dira.

 • 14.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Euskal Enplegu Zerbitzu gisa dauzkagun botere publikoak egikaritzeko eta lege-betebeharrak betetzeko tratatzen ditugu zure datuak.

   Honako lege hauek legitimatzen dute datuen tratamendua:
  • 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa;
  • Enpleguari buruzko Legearen Testu Bategina. 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa.
 • 14.4. Zein datu tratatzen ditugu?

  Enpresen harremanetarako pertsonen eta lege-ordezkarien datuak prozesatzen ditugu.

   Honako hauek dira tratatzen ditugun datuen kategoriak:
  • Identifikazio-datuak;
  • Enpleguari buruzko datu zehatzak.
 • 14.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Lagapenak egingo zaizkio Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoari (SEPE).

15. Erakundeen erregistroak

 • 15.1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Lanbidek kudeatzen dituen erregistro publikoetan inskribatutako erakundeen altak eta bajak kudeatzea, eta erakunde horiekiko komunikazioa bideratzea, honakoetan: prestakuntza-erakundeen erregistroa, laneratzeko enpresen erregistroa eta enplegu-zentro berezien erregistroa.

 • 15.2. Noiz arte gordeko ditugu datuak?

  Datu pertsonalak zertarako biltzen diren, helburu hori betetzeko behar adina denboran gordeko dira, eta, gorde ere, helburu horren eta datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak zehazteko gordeko dira.

 • 15.3. Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

  Euskal Enplegu Zerbitzu gisa dauzkagun botere publikoak egikaritzeko eta lege-betebeharrak betetzeko tratatzen ditugu zure datuak.

   Honako lege hauek legitimatzen dute datuen tratamendua:
  • 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa;
  • Enpleguari buruzko Legearen Testu Bategina. 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa;
  • 30/2015 Legea, irailaren 9koa, Lan-arloko Enplegurako Lanbide-heziketaren Sistema arautzen duena;
  • TMS/369/2019 Agindua, martxoaren 28koa, prestakuntza-erakundeen Estatuko erregistroa arautzen duena;
  • 182/2008 Dekretua, azaroaren 11koa, lanerako enpresen kalifikazioa arautzen duena, horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ezartzen dituena;
  • Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarte-inklusioari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena. 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa.
 • 15.4. Zein datu tratatzen ditugu?

  Enpresen harremanetarako pertsonen eta lege-ordezkarien datuak prozesatzen ditugu.

   Honako hauek dira tratatzen ditugun datuen kategoriak:
  • Identifikazio-datuak;
  • Enpleguari buruzko datu zehatzak.
 • 15.5. Zein hartzaileri komunikatuko dizkiogu zure datuak?

  Ez da datu-lagapenik egingo.

Cookien Politika

Cookie bat hau da: erabiltzailearen ordenagailuan, tabletean, smartphonean edo beste edozein gailutan biltegiratzen den artxibo txiki bat, nabigazioari buruzko informazioa duena.

Cookie-ek gure webgunearen kalitatea hobetzen laguntzen digute.

Cookie-ak nahitaezkoak dira Interneten funtzionamendurako, ezin konta ahalako abantailak baitakartzate, gure webgunearen nabigazioa eta erabilera erraztuta. Cookie-ek ezin diote inolako kalterik egin zure ekipoari. Bestalde, horiek aktibo egoteak web orriaren errendimendua ezagutzeko aukera ematen digute, baita zer jakinarazi behar dugun eta zein arazo sor daitekeen jakiteko aukera ere.

1. Zer cookie mota dago?

1.1. Erakunde kudeatzailearen arabera

 • Cookie propioak

  Eskatzen diguzun zerbitzua emateko erabiltzen ditugun ekipo edo domeinuetatik zure ekipora bidaltzen direnak.

 • Hirugarrenen cookie-ak

  Geuk ez, baizik eta entitate laguntzaileak kudeatzen duen ekipo edo domeinu batetik zure ekipora bidaltzen direnak. Adibidez, sare sozialek edo Google Maps gisako kanpo-edukiek erabilitakoak.

1.2. Aktibatuta irauten duten denboraren arabera

 • Saioko cookie-ak

  Aldi baterako cookie-ak dira, web orritik ateratzen zaren arte zure nabigatzailearen cookie-en artxiboan irauten dutenak; beraz, ez dira zure ordenagailuko disko gogorrean erregistratuta geratzen. Cookie horien bitartez lortutako informazioa webgunearen trafikoa aztertzeko erabiltzen da. Epe luzean horrek aukera ematen digu esperientzia hobea emateko, edukia hobetzeko eta erabilera errazteko.

 • Cookie iraunkorrak

  Disko gogorrean biltegiratzen dira, eta bisitatzen duzun bakoitzean irakurtzen ditu gure webguneak. Webgune iraunkor batek amaiera-data zehatza dauka. Data horretatik edo ezabatzen duzun momentutik aurrera cookie-ak ez du funtzionatuko. Erosketa- eta erregistro-zerbitzuak errazteko erabili ohi ditugu cookie horiek.

1.3. Helburuaren arabera

 • Cookie teknikoak

  Nabigaziorako eta gure web orriaren funtzionamendu egokirako erabiltzen dira. Adibidez, aukera ematen dute datuen trafikoa eta komunikazioa kontrolatzeko, sarbide murriztuko guneetara iristeko, segurtasun-elementuak erabiltzeko, edukiak biltegiratu eta bideoak zabaltzeko edo sare sozialen bidez edukiak partekatzeko..

 • Pertsonalizazioko cookie-ak

  Erabiltzaileen kopurua zenbatzea eta emandako zerbitzuez egiten den erabileraren neurketa eta analisi estatistikoa egitea ahalbidetzen digute. Horretarako, gure web orrian egiten duten nabigazioa aztertzen da, eskaintzen ditugun zerbitzuak hobetzeko.

 • Analisiko cookie-ak

  Erabiltzaileen kopurua zenbatzea eta emandako zerbitzuez egiten den erabileraren neurketa eta analisi estatistikoa egitea ahalbidetzen digute. Horretarako, gure web orrian egiten duten nabigazioa aztertzen da, eskaintzen ditugun zerbitzuak hobetzeko.

 • Publizitateko cookie-ak

  Gure web orrian barne har litezkeen publizitate-guneak ahalik eta modu eraginkorrenean kudeatzen laguntzen digute.

 • Jokabide-publizitateko cookie-ak

  Cookie horiek erabiltzaileen jokabideari buruzko informazioa biltzen dute, etengabeko behaketaren bitartez. Horri esker, Interneteko nabigazio-ohiturak ezagutu ditzakegu, eta zure nabigazio-profilari egokitutako publizitatea erakutsi.

2. Zer motatako cookie-ak erabiltzen ditugu eta zer helburu dute?

Jarraian azaltzen dugu gure webgunean zein cookie erabiltzen diren eta zertarako balio duten.

DOMEINUA

IZENA

PROPIOAK/HIRUGARRENENAK

BETEBEHARRIK GABEA

XEDEA

lanbide.euskadi.net

percorr

Propioa

Bai

Saioa: Erabiltzailea gunean sartu den egiaztatzeko erabiltzen da.

lanbide.euskadi.net

persesion

Propioa

Bai

Saioa: Erabiltzailea gunean sartu den egiaztatzeko erabiltzen da (saioaren marka-ikurra dauka).

lanbide.euskadi.net

LANBIDE_USER_NAME

Propioa

Bai

Saioa: Erabiltzailearen izen laburtua dauka. Orri estatikoetan (edukien kudeatzaileak sortutakoetan), «Nire Lanbidenet» gunera sartzeko botoian izena erakutsi ahal izateko erabiltzen da. (orri horiek ez dutelako datu-basean sartzeko aukerarik)

lanbide.euskadi.net

percorr_e

Propioa

Bai

Saioa: Enpresa bat lan-eskaintzak kudeatzeko atalean sartu aurretik gunean sartu dela baliozkotzeko erabiltzen da (enpresaren korrelatiboa dauka).

lanbide.euskadi.net

persesion_e

Propioa

Bai

Saioa: Enpresa bat lan-eskaintzak kudeatzeko atalean sartu aurretik gunean sartu dela baliozkotzeko erabiltzen da (saioaren marka-ikurra dauka).

lanbide.euskadi.net

ckrg

Propioa

Bai

Saioa: Aurkezpen erregistroak grabatzean segurtasun-kontrola egiteko erabiltzen da.

apps.lanbide.euskadi.net, lanbide.euskadi.net, euskadi.eus eta euskadi.net

_ga

Google Analytics

Ez

Global Analytics tresnak erabiltzen ditu atariaren erabilerari buruzko estatistikak eskuratzeko. 

apps.lanbide.euskadi.net, lanbide.euskadi.net, euskadi.eus eta euskadi.net

_gat

Google Analytics

Ez

Global Analytics tresnak erabiltzen ditu atariaren erabilerari buruzko estatistikak eskuratzeko. 

apps.lanbide.euskadi.net, lanbide.euskadi.net, euskadi.eus eta euskadi.net

_gat_globalEus

Google Analytics

Ez

Global Analytics tresnak erabiltzen ditu atariaren erabilerari buruzko estatistikak eskuratzeko. 

lanbide.euskadi.net eta www.lanbide.euskadi.eus

Apache

Propioa

Bai

Saio bat hasteko beharrezkoa, saioa bukatutakoan iraungitzen da.

lanbide.euskadi.net

hizkuntza

Propioa

Bai

Erabiltzaileak edukien hizkuntzaren inguruan egindako hautaketaren gaineko informazioa gordetzen du.

lanbide.euskadi.net eta euskadi.eus

R01PortalInfo

Propioa

Bai

Web orri bakoitzaren izen erreala (url) gordetzen du LANBIDEren webgunearen barruan. Saioa bukatzen den unean iraungitzen da.

lanbide.euskadi.net eta www.lanbide.euskadi.eus

r01NavCookie__y94_1

Propioa

Bai

Horien helburua da erabiltzailearen nabigazioa erraztea, eta uneko saioan atarian egiten ari den nabigazioaren fluxua zein den gogoraraztea. Hortaz, cookie horrek «uneko orriaren» eta «aurreko orriaren» izenak gordetzen ditu, erabiltzaileari (menua zabaldu beharrik izan gabe) aurreko orrira bueltatzea errazteko, horrela nabigatzen jarrai dezan.

Cookie hori beharrezkoa da webgunearen funtzionamendurako, eta saioa bukatutakoan iraungitzen da; hau da, web orria utzi eta berehala ezabatzen da.

lanbide.euskadi.net eta euskadi.eus

r01euskadiUserCookie

Propioa

Bai

Zerbitzariak, ausaz sortutako identifikatzaile baten bitartez (ez datu pertsonalen bitartez) euskadi.eus domeinuaren erabiltzailea identifikatzeko balio du, nabigatzaile berbera erabiltzen duenean.

Cookie hori beharrezkoa da webgunearen funtzionamendurako, eta hamabost urteko iraupena dauka.

lanbide.euskadi.net eta euskadi.eus

r01euskadiCookie

Propioa

Bai

Cookie honek erabiltzaileak euskadi.eus domeinuan hautatutako hizkuntza gordetzen du, baita hautaketa hori egin zen atariaren identifikatzailea ere.

Beharrezkoa da erabiltzaileak domeinuan egindako hizkuntza-hautaketa pertsonalizatzeko, eta hamabost urteko iraupena dauka.

3. Nola eskuratzen dugu zure baimena cookie-ak instalatzeko? Eta nola ezeztatu dezakezu baimen hori?

Webgunean lehendabizikoz sartzen zarenean cookie-en erabilerari buruzko ohar bat jasoko duzu. Lehenengo geruza horretan, erabiliko ditugun cookie-en gaineko informazioa jasoko duzu (zertarako erabiltzen ditugun), eta Cookie-n Politika honen esteka ikusiko duzu, informazio zehatzagoa eskuratu ahal izateko. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie-ak instalatzeko baimena eman duzula ulertuko da, politika honetan azaldutakoaren arabera.

Cookie-n erabilerari dagokion baimena ezeztatu dezakezu edozein momentutan. Horretarako, cookie-ak desgaitzeko aukera daukazu, nabigatzailearen pribatutasun-ezarpenak aldatuta; edozelan ere, kontuan izan behar duzu hori eginda, beharbada, ezin izango duzula webgune honen funtzionaltasun osoa erabili.

Cookie-en erabileraren gaineko edo baimena aldatu edo ezeztatzearen inguruko zalantzarik baduzu, gurekin harremanetan jar zaitezke soportelopd@lanbide.eus helbide elektronikora mezu bat bidalita

4. Nola desgaitu edo ezabatu aipatutako cookie-aks

Zure ekipoan instalatutako cookie-ak baimendu, blokeatu edo ezabatu ditzakezu, zure ekipoan instalatutako nabigatzailearen aukeren bitartez:

1. Identifikazio-datuak

http://www.lanbide.euskadi.eus webgunean (aurrerantzean « Webgunea») Eusko Jaurlaritzaren titulartasuneko domeinua da.

LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzua Organismo Autonomoa da; haren helburua da enplegurako eskubidearen garapen osoari laguntzea, eta langileen enplegagarritasuna modu eraginkorrean bermatzen lagunduko duen lan-merkatuaren garapenaren alde lan egitea, baita gizartearen eta lurraldearen kohesioari laguntzea ere, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen eremuan esleitzen zaizkion enplegu-politiken kudeaketaren bidez.

LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zerbitzu zentralak (IFK: Q0100571I) Jose Atxotegi kaleko 1ean daude, 01009 - Vitoria-Gasteiz (Araba).

2. Xedea eta aplikazio-eremua

Erabilerari buruzko baldintza hauen xedea da LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webguneko sarbide, nabigazio eta erabilera arautzea, baita hura erabiltzetik eratorritako zehaztea ere.

Ulertuko da erabiltzaileak, webgunean sartu edo erabiltze hutsarekin, onartu egiten dituela LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak unean-unean argitaratuta dituen baldintzak. Ondorioz, erabiltzaileak horiek arretaz irakurri beharko ditu webgunean sartu aurretik.

Era berean, LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak zenbait baldintza ezarri ahal izango ditu, erabiltzaileei webgunearen bitartez eskaintzen zaizkien zerbitzu espezifiko jakin batzuen erabilera arautzeko.

LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak beretzat gordetzen du inolako jakinarazpenik egin gabe webgunean aldaketak egiteko eskubidea, edukiak edota diseinua eguneratu, zuzendu, aldatu, gehitu edo ezabatzeko, internet bidez eskaintzen duen zerbitzua hobetze aldera.

3. Jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak

LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzua da bere webguneko jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztien titularra, baita bertan barne hartutako elementuena ere (esaterako: irudiak, soinuak, audioak, bideoak, software edo testuak; marka edo logotipoak, kolore-konbinazioak, egitura eta diseinua, erabilitako materialen hautaketa; funtzionamendu, sarbide eta erabilerarako beharrezko ordenagailu-programak... etab.) Hortaz, beretzat gordetzen ditu eskubide guztiak.

LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimendu gabeko edozein erabilera jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen urratze larritzat joko da.

Berariaz debekatuta dago LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuaren baimenik gabe web orri honetako edukiak (horiek eskura jartzeko modalitatea barne), osotasunean zein partzialki, helburu komertzialekin erreproduzitzea, banatzea eta publikoki jakinaraztea, edozein delarik euskarria edo baliabide teknikoa.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuaren titulartasuneko Jabetza Intelektual eta Industrialeko eskubideak errespetatzeko. Webguneko elementuak ikusi ahal izango ditu, baita horiek inprimatu, kopiatu eta biltegiratu ere, hala ordenagailuaren disko gogorrean nola beste edozein euskarri fisikotan, betiere bere -eta ez besteren- erabilera pertsonal eta pribaturako erabiliko baditu. Erabiltzaileak ezin izango du LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuaren orrian instalatuta egon litekeen ezein babes-gailu edo segurtasun-sistema ezabatu, aldatu, saihestu edo manipulatu.

4. Webgunean sartzea

Webgune honetan sartu edota hau erabiltzeak erabiltzaile izaera esleitzen du; hortaz, sartu edota erabiltzen hasten den unetik aurrera, erabiltzaileak onartu egiten ditu hemen jasota dauden Baldintzak. Erabiltzailea libreki eta doan sar daiteke webgunean.

Webguneko eduki espezifikoren bat eskuratzeko erregistratzea edota datu pertsonalak ematea beharrezkoa denean, erabiltzaileen datu pertsonalak jaso, tratatu eta, hala dagokionean, laga edo erabiltzeko, LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Datu Pertsonalen Babesari buruzko Politikan xedatutako ezarriko da, bederatzigarren puntuan garatutakoa.

5. Webgunea erabiltzea

Debekatuta dago webgunea bera zein bertako edukia baimenik gabe helburu komertzialetarako erabiltzea; salbuespena izango da aurretiaz LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuaren berariazko baimen idatzia edukitzea.

Webgunean eskaintzen den zerbitzu espezifikoren bat erabiltzeko erabiltzaileak erregistratu behar badu, informazio egiazko eta legezkoa eman beharko du. Erregistratzearen ondorioz erabiltzaileak pasahitza jasotzen badu, honek konpromisoa hartu beharko du haren erabilera arduratsua egiteko eta zerbitzuotan sartzeko pasahitza sekretupean gordetzeko. Ondorioz, erabiltzaileek arduratu beharko dute LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako identifikatzaile edota pasahitzen zaintza eta konfidentzialtasuna bermatzeaz, eta konpromisoa hartu beharko dute pasahitza hirugarren aldeei ez uzteko, behin-behinean ez behin betiko, baita beste pertsona batzuei sartzen ez uzteko ere.

Erabiltzaileak pasahitza arduragabekeriaz erabili edo galtzearen ondorioz hirugarren alde ez-legitimo batek zerbitzua legez kontra erabiltzen badu, erabiltzailearena berarena izango da erantzukizuna.

Aurretik adierazitakoaren arabera, erabiltzaileak berehala jakinarazi beharko dio LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuari identifikatzaile edota pasahitzen erabilera bidegabekoa ahalbidetu dezakeen edozein gertakari, hala nola, lapurreta, galera edo horien baimenik gabeko erabilera, erakundeak ahalik eta azkarren baliogabetu ahal izan ditzan. Gertakaririk jakinarazten ez den bitartean, LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez du inolako erantzukizunik izango hirugarren aldeek, baimenik gabe, identifikatzaile edo pasahitzekin egiten dituzten erabilera bidegabeen gainean.

Erabiltzailearen erantzukizuna da, ez beste inorena, webguneko sarbide, nabigazio eta erabilera egokia bermatzea; hortaz, konpromisoa hartzen du LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak edo langile baimenduek webgunearen eta edukien erabilerari dagokionez ematen duten jarraibide osagarri oro diligentziaz eta fideltasunez betetzeko.

6. Estekak

LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak Interneteko bete gune batzuetarako lotura edo hiperestekak edukiz gero, ez du gune eta eduki horien gainean inolako kontrolik izango. LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez du inolako erantzukizunik izango kanpo-webguneen loturetan jasotako edukien gainean; eta, hiperesteka edo Interneteko beste gune horietan jasotako material edo informazioari dagokionez, ez du bermatuko horien erabilgarritasun teknikoa, kalitatea, fidagarritasuna, zehaztasuna, zabaltasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna eta konstituzionaltasuna. Era berean, kanpo-loturak barne hartzeak ez du erakunde horiekin inolako elkarte, fusio edo partaidetzarik eragingo.

7. Aldaketak

LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak beretzat gordetzen du inolako jakinarazpenik egin gabe webgunean aldaketak egiteko eskubidea. Hain zuzen ere, webguneko edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu edo gehitu ditzake, baita haiek zerbitzarietan aurkezteko eta kokatzeko modua ere.

8. Kanpo uzteko eskubidea

LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak, bere zein hirugarren alde baten eskariari erantzunez, beretzat gordetzen du Erabilerari buruzko Baldintza hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileei webgunean edota eskaintzen diren zerbitzuetan sartzeko aukera ukatzeko eskubidea, aurrez jakinarazpenik egin beharrik izan gabe.
Halaber, LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez du bere gain hartzen webgunean aipatzen diren beste batzuen esteken konexiotik edo edukietatik sortutako inolako erantzukizunik.

9. Erantzukizunak eta bermeak

LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak jakinarazten dizu berariazko neurriak ezarrita dituela, honako helburuekin: Webgunearen funtzionamendua eta eskaintzen diren zerbitzuen gaineko informazio- zein datu-trukearen segurtasuna bermatzea, eta birusak eta gainerako elementu kaltegarriak zein horien transmisioa saihestea.

Aurretik adierazitakoaren kalterik gabe, LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzua ez da, inola ere, jarraian zerrendatzen diren kalteak eragin litzaketen kausen erantzule izango: edukien akats edo omisioak, atariaren erabilgarritasun eza, edukietan birus edo programa gaizto edota kaltegarrien transmisioa... Edonola ere, horiek saihesteko beharrezko neurri teknologiko guztiak ezarriko ditu.

LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak jazarri egingo ditu baldintza hauek betetzen ez dituen ekintza guztiak, baita Webgunea bidegabe erabiltzen duen oro; horretarako, zuzenbidez egoki dakizkiokeen egintza zibil eta penal guztiak baliatuko ditu.

10. Zuzenbide aplikagarria eta jurisdikzio eskuduna

Erabilerari buruzko Baldintza hauek osatzen dituzten terminoen interpretazioan edo Webgunearen zerbitzuekin lotutako edozein gairen inguruan eztabaida edo gatazka sortuko balitz, Espainiako Legedia ezarriko da.

Webgunearen edo bertan eskaintzen diren zerbitzuen erabileraren ondorioz sor litekeen edozein gatazka ebazteko, LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzua eta erabiltzailea, bien adostasunez, Vitoria-Gasteizko Epaile eta Auzitegien menpe geratzen dira.