Enpresak - Kontratuak

Ezinbestean Contrat@ aplikazioaren bidez (“Lan-kontratazioaren Internet bidezko komunikazioa”), eta Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2015eko azaroaren 5eko Aginduaren –Euskal Autonomia Erkidegoan lan-kontratuen edukia eta haien oinarrizko kopiak bitarteko elektronikoen bidez helarazteko prozedura egokitzen duenaren– 2. artikuluari jarraiki

Gure webgunean: http://www.lanbide.euskadi.eus/hasiera-lanbide/ esteka dago, SEPEko Contrat@, eta bertan egin daiteke baimen-eskaera. Ondoren, eskaera eta dagokion dokumentazioa Lanbideko enplegu bulego batean aurkeztu behar da, bertan onartzeko.Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulego batera jo behar duzu, idatziz, eta errorea zein izan den adierazi, haiek konpon dezaten.

Inskribatuta dagoela, kontratatu beharreko pertsonari Lanbidek egindako ziurtagiriaren bidez egiztatu ahal da; hala ere, langabezia-egoera Gizarte Segurantzak egiaztatu behar du lan-bizitzaren ziurtagiriaren bidez. Ziurtagiri horretan agertu behar da pertsona hori kontratazioaren unean alta emanda ez dagoela.