Laneko eta Hezkuntzako Ibilbideko proiektuak

BatzenBatzen Foru Aldundiko Babes Sistematik ateratzeko prozesuan dauden 17-18 urte bitarteko gazteak
Ibil2deakIbil2DEAK Lanbide kualifikazio txikiko gazteak edo hezkuntza sistema formala behar baino lehenago utzi dutenak eta administrazio egoera irregularrean daudenak, prestakuntza bidezko errotze administratiboaren bidez erregularizazio administratiboa lortzeko baldintzak betetzen dituztenak