Ibilbide Mistoen Proiektuak Araban

Osasun MentalaOsasun mentala 30 urtetik gorako Buruko gaixotasuna duten pertsonak eta/edo ezgaitasun agiririk ez dutenak
Mujeres en riesgo de exclusiónEmaukera Bazterketa-arriskuan dauden eta/edo indarkeria matxistatik bizirik atera diren emakumeak
Enpleando-nosEmpleando.nos Langabezian edo jarduerarik gabe dauden gazteak