Ibilbide Mistoen Proiektuak Bizkaian

BilbaoBilbao Zaharra, San Frantzisko eta Zabala Gizartean bazterturik dauden edo egoteko arriskuan dauden pertsonak
GaztelanGazte Lan Gizarte-bazterketako egoeran edo arriskuan dauden 18 eta 23 urte bitarteko pertsonak
EnkaremakbaiEnkarEmakBai Gizarteratzeko eta laneratzeko zailtasunak dituzten landa-eremuko emakumeak
Elkar hobetzenElkar Hobetzen Bilbon bizi diren guraso bakarreko familien ardura duten emakumeak
MenpekotasunakLaneko bazterketak eta menpekotasunak Mendekotasunak eta enplegua lortzeko zailtasunak dituzten pertsonak
SuziriaSuziria Arrisku edo bazterketa soziolaboraleko egoeran dauden pertsonak, hizkuntza ulertzeko zailtasunak dituztenak, laneratzeko aukera ematen dien lanbide-kualifikaziorik ez dutenak eta lanerako prestakuntza-ibilbide bati ekiteko prest daudenak
Gazte etorkinakGazte etorkinak Etorkinak diren gazteak, 18 eta 30 urte bitartekoak, diru-sarrera urri edo eskasak dituztenak, laguntza sozialik gabeak eta prestakuntza- eta/edo lan-aukera gutxi dituztenak