Empleando.Nos

Empleando.Nos

  • Ibilbide mota: Lanekoa eta soziala
  • Xede-biztanleria: Langabezian edo jarduerarik gabe dauden gazteak, lanbide kualifikazio baxukoak eta lan esperientzia gutxi edo batere ez dutenak
  • Arreta jaso duten pertsonen kopurua: 25
  • Eremu geografikoa: Gasteiz (Araba)
  • Entitate sustatzaileak: Adsis Fundazioa, Gasteizko Udala, Gasteizko Lanbideren bulegoak

Empleando.Nos proiektua bi elementu nagusitan oinarritzen da: gaitasunen araberako enplegagarritasuna eta akonpainamendu, tutoretza edo coaching prozesua.

Helburu nagusia da parte-hartzaile bakoitzari laguntzea bere garapen pertsonal eta profesionala bultzatzen, bere gaitasunak aztertzen, bere proiektu profesionala diseinatzen, bertan proposatutako ekintzak egiten eta bere enplegagarritasuna hobetzen. Gasteizko Udaleko Gizarte Zerbitzuen, Lanbideren bulegoen eta ADSIS Fundazioaren lan koordinatuan oinarritzen da.

Lankidetza-esparru horretan, Lanbidek bere egituraren barruan detektatuko ditu proiektu hau erabilgarriagoa izan dakiekeen pertsonak, kolektibo horren errealitatera egokitutako prestakuntza-prozesua diseinatzen lagunduko du eta erabiltzaileen orientazio-prozesuak egokienak izan daitezen zainduko du.

Bestalde, udaleko gizarte zerbitzuek beren gain hartuko dute pertsonen hasierako diagnostikoak eta deribazioak egitea, bai eta bizi egoeren jarraipena ere, beren egoerei laguntza zehatza emanez.

Azkenik, ADSIS Fundazioa arduratuko da prestakuntza-prozesuak gauzatzeaz eta pertsonei bizi-laguntza emateaz, eta inplikatutako eragile guztien arteko koordinazio-egitura sortzeaz.

Laguntzarekin edo tutoretzarekin lotutako osagaiaz gain, proiektuak prestakuntza-osagai argia du, eta, beste helburu batzuen artean, izaera profesionaleko prestakuntza bat diseinatu nahi du Lanbideren esparruan, baina egitura malguago eta gizarte-bazterketako eta arrisku-egoeran dauden gazteentzako egokiago batekin, udaleko gizarte-zerbitzuek lagunduta, pertsona horien bizitzari babesa eta egitura emanez, prestakuntzak arrakasta izateko askoz aukera gehiago izan ditzan.