Elkar Hobetzen

Elkar Hobetzen

  • Ibilbide mota: Lanekoa eta soziala
  • Xede-biztanleria: Bilbon bizi diren guraso bakarreko familien ardura duten emakumeak, familia eta lana bateratzeko eta lana lortzeko arazoak dituztenak.
  • Arreta jaso duten pertsonen kopurua: 10
  • Eremu geografikoa: Bilbo (Bizkaia)
  • Entitate sustatzaileak: Bilboko Udala, Lanbide (Mazarredoko bulegoa), Gaztaroa_Sartu

Proiektu hau, besteak beste, Bilbon bizi diren guraso bakarreko familien ardura duten eta familia eta lana bateratzeko eta lana lortzeko arazoak dituzten emakumeentzat da. Ibilbide honen helburua da emakume-profil horri arreta pertsonalizatua eskaintzea, emakumeen beharren, lehentasunen eta balioen arabera, pertsonarengan zentratutako plangintza baten bidez, erreferentziako profesionalaren figura eta Inklusiorako Plan Integratu Pertsonalizatua (IPIP) dibertsifikatuz eta indartuz.

Plan horiek enplegagarritasuna, lanbide-kualifikazioa eta enplegura hurbiltzea izango dituzte ardatz, lehentasunez. Horretarako, taldeko zeharkako ekintzak egingo dira, tailer gisa. Horietan, beharrezkotzat, egokitzat eta garrantzitsutzat jotzen diren gaiak landuko dira, bai eta enplegua modu aktiboan bilatzearekin zerikusia dutenak ere. Tailer horien edukiek zerikusia izango dute laneko arriskuen prebentzioarekin, prestakuntza soziolaboralarekin, gaitasun digitalekin, berdintasunarekin, ingurumenarekin, administrazio-izapideekin, administrazioarekin egin beharreko izapide eta kudeaketekin eta egokitzat jotzen diren beste batzuekin, pertsonen egoeraren eta beharren arabera.

Kasuak kudeatzeko lanak Lanbideren bulegoko orientatzaileak, dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko erreferentziako gizarte-langileak eta Gaztearen gizarte-hezitzaileak egingo dituzte.