Elkarrengandik ikasteko bigarren topaketa, Ibilbide Partekatuen proiektuen esparruan

Lan-, gizarte-, osasun- edo hezkuntza-sistemetako berrogeita hamar ordezkarik baino gehiagok hautaketa-prozeduren, koordinazio-guneen eta balioespen- eta diagnostiko-tresnen inguruan eztabaidatu dute. Eredu komun bat eraikitzera bideratutako ondorio nagusien artean, nabarmendu behar da oreka lortu behar dela haiek prestatzeko egiturez hornitzearen eta errealitate desberdinetara egokitzeko beharraren artean. Era berean, proiektuek sistema ezberdinetako profesionalak elkarrengana hurbiltzeko eta elkar ezagutzeko ematen duten aukera balioetsi zen.


Joan den urtarrilaren 18an, Ibilbide Partekatuen proiektuak elkarren artean ikasteko bigarren topaketa egin zen. Bertan, inplikatutako sistema guztietako 50 bat ordezkarik parte hartu zuten, orain arte egindako lana bateratzeko helburuarekin. Irekiera ekitaldia Sara Buesak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Prestazio eta Gizarteratze zuzendariak, egin zuen, eta horren ondoren lanaldia hasi zen.


Topaketa hiru gai-multzo handitan banatu zen: parte-hartzaileen hautaketa, espazioak, dinamikak eta koordinazio-protokoloak, eta balioespen- eta diagnostiko-tresnak. Horietako bakoitzari Gizarteratze Zerbitzuko teknikariek egin zieten sarrera, proiektu bakoitzetik eztabaidarako gai bakoitzari emandako erantzunen laburpena aurkeztu zutenak. Ondoren, proiektu batzuek beren esperientzia zehatzak azaldu zituzten. Ondoren, lanketa kolektiboa, topaketaren helburu nagusia, eztabaida-taldeen bidez antolatu zen.


Sistemen arteko lan-eredu komun koordinatua lortzeko bidean, elementu batzuek adostasun zabala eragin zuten parte-hartzaileen artean. Topaketak egutegian jartzeko beharra, kasuaren kudeaketa partekatua antolatzeko; motibazioa sortzearen garrantzia, ez bakarrik proiektuetan parte hartzen duten pertsonen artean, baita proiektuetan esku hartzen duten profesionalen artean ere; edo kudeaketa malgutzeko beharra, dauden errealitateetara egokitu ahal izateko. Gainera, esperimentazio horren garrantzia baloratu zen, sistemen arteko hurbilketa eta elkar ezagutza errazten baitu. Profesionalen ikuspegi desberdinen osagarritasuna oso garrantzitsua da gizarte- eta lan-bazterkeriako egoeran dauden pertsonekin esku hartzeko, beharrezko ikuspegi holistikoa izateko aukera ematen baitu.


Jardunaldiaren amaiera Gizarteratze Zerbitzuko buruaren eskutik egin zen eta hurrengo topaketarako deia egin zien parte-hartzaileei. Bertan, lan partekatua taxutzeko gidari izan daitezkeen sistemen arteko esku-hartze esperientziak aurkeztuko dira.