Sistemen koordinazioalantzeko beste esperientzia batzuk

Gizarte Politikako Espainiako Sarearen IX. Kongresua aukera bat izan zen gizarte-bazterkeria edo -arriskuan zeuden pertsonei zuzendutako jardueren esperientziak partekatzeko. Hiru egunetan zehar, sektoreen arteko eta koordinazioko arreta lantzen duten hainbat proiektu aurkeztu ziren. Horri esker, arrakasta- eta hobekuntza-elementuak partekatu ahal izan ziren, baita mota horretako proiektuek aurre egin behar dieten problematikak ere, konponbide bateratuak bilatzeko asmoz.

Garrantzi berezia izan zuten Nafarroak eta Kataluniak aurkeztutako proiektuek, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak sustatutako proiektu esperimentalen inplementazioan horrek dakarren ikaskuntzagatik. Proiektu horietan, hainbat sistemaren arteko koordinazioan lan egiteak dakarren erronka handia aitortu zen.

Alde batetik, Nafarroan, 2017 eta 2019 artean, ERSISI proiektua garatu zen, gizarte-bazterkeriako egoeran edo arriskuan dauden pertsonak lan-merkatuan sartzea sustatzeko, gizarte- eta enplegu-zerbitzuen arteko esku-hartze koordinatuaren bidez.

Proiektu horren esparruan, triaje-tresna bat diseinatu zen, Domingo Carbonerok, Esther Raya Diezek, Agustín Ruiz Vegak eta Loli Gutierrez Urrestarazuk egindako txostena ardatz hartuta. Tresna horren helburua pertsonen arreta-premiak, enplegurako duten prestasunaren arabera, azkar antzematea da eta horretan oinarrituta zerbitzu egokienak eskaintzea. Horrela, emaitza hiru arreta motatan oinarritzen da: Gizarte Zerbitzuen arreta, Arreta mistoa (gizarte eta enplegu zerbitzuen artean) eta Enplegu Zerbitzuaren arreta.

Azaldu zen bezala, tresnaren diseinuak oso kontuan hartu zituen hainbat arlotako profesionalen iritziak, enplegukoak zein gizarte-zerbitzuetakoak, eta hori funtsezko elementua izan zen haren garapenaren arrakastarako.

Hala ere, esperientziak arrakasta izan arren, sortutako eredua transferitzeko eta eskalatzeko orduan aurkitzen ari ziren erresistentziak nabarmendu zituzten, eta alderdi horri aurre egiteko erronka bat izango da proiektu esperimental bakoitzean.

Bartzelonako Udaleko Eskubide Sozialen, Kulturaren, Hezkuntzaren eta Bizitza Zikloen Arloa gauzatzen ari den Amunt! proiektua ere baliagarria izan daiteke ibilbide partekatuetako proiektuak garatzeko. Nuria Beltrán Sanz, Sebastià Riutort Isern, Jesús Prado Mascuñano eta María Hernández de Benitok aurkeztu zuten proiektua.

Planteatutako helburua IMVa jasotzen duten pertsonen lan- edo gizarte-egoera hobetzea da, sistemen eta eragileen arteko koordinazioaren bidez arreta integrala emanez, eta elkarrekin bereizita eskaini ohi diren zerbitzuak eskainiz.

Baterako lana erabiltzaileen diagnostikoarekin hasten da. Diagnostiko horretan, esku-hartze sozialeko eta lan-orientazioko taldeen lankidetzarekin parte hartzen dute, haien beharretara egokienak diren zerbitzuak eta jarduerak eskaini ahal izateko. Zerbitzu horiek Bartzelonako

Udalak eskaintzen ditu, bai eta beste administrazio batzuekin partzuergoak eginez edo gizarte-erakundeekin lankidetzan arituz ere.

Proiektu horiek enplegagarritasunaren ikuspegi zabalaren esparruan egiten ari den lan garrantzitsu baten adibide dira; izan ere, garrantzi berezia hartzen dute Ongizate Estatuaren sistema desberdinen baterako esku-hartzeek, arreta optimoa eskaintzeko helburuarekin.