Programa nabarmenak

Programa 50+Programa 50+ Urtebetez edo denbora gutxiagoz langabezian dauden 50 urtetik gorako pertsonak kontratatzea
Lehen AukeraMorrokotudak Eremu maskulinizatu eta feminizatuetako emakume eta gizon langabeak prestatzea eta kontratatzea (Morrokotudak)
Lehen AukeraLehen Aukera Langabezian dauden titulatu eta lan-esperientzia gutxi duten gazteak kontratatzea
Contrato de relevoTxanda-kontratua Txanda hartzen duen pertsona baten lanaldi osoko kontratu mugagabea, erretiro partziala dela-eta
ConciliaciónLana eta familia uztartzea

Langabezian dauden pertsonak kontratatzea seme-alabak, mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia duten pertsonak ordezkatzeko

InvestigoInvestigo Programa I+G+b arloko ikertzaile edo profesional gazteak kontratatzea
MicroempresasMikroenpresak eta autonomoak Trantsizio ekologiko eta digitala hasi duten mikroenpresen eta langile autonomoen jarduera ekonomikoaren eta enpleguaren jarraitutasuna babestea
HezibiHezibi Hezibi-Enpresak 2024. Gazteen prestakuntzarako eta txandakako enplegurako HEZIBI programa