SEVESO enpresak eta Afekzio-bandak.

Xehetasunak

Metadatuak: RDF

Deskribapena

2012/18/EU Zuzentaraua (SEVESO III Zuzentaraua) bete behar duten industrien kokapena jasotzen da, SEVESO 82/501/EEE hasierako Zuzentaraua aldatuta. Afekzio-bandak dira ekoizpen-, manipulazio- eta/edo biltegiratze-fasean substantzia arriskutsuen kopuru jakin bat duten establezimenduetan sortutako istripu larrien ondorioz kalkulatutako arrisku-eremuak.

LEINUA: Substantzia arriskutsuen jakinarazpenetik abiatuta, establezimendua SEVESO III Zuzentarauaren mende dagoen zehazten da, eta, hala bada, establezimenduaren titularrak egiten duen segurtasun-txostena egiten da. Txosten hori, Barruko Larrialdi Planarekin eta ebaluatzailearen txostenarekin batera, Eusko Jaurlaritzako Industria Segurtasunaren arloko eskumena duenak baliozkotu eta Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzara bidaltzen du, establezimenduaren Kanpoko Larrialdi Plana egin dadin, eta hiru urtean behin eguneratzen da. Era berean, Plana nabarmen alda dezaketen inguruabarrak badaude, hiru urte igaro aurretik ere eguneratuko da.