Euskal Autonomia Erkidegoko Muga Estatistikoak

Xehetasunak

Metadatuak: RDF

Deskribapena

1. ERAKUNDEAK. Entitate berezitzat hartzen da udal-mugarteko edozein eremu bizigarri, jendea bizi dena edo salbuespenez inor bizi ez dena, eremu horren barruan argi eta garbi bereizten dena, eta izen espezifiko batek identifikatzen duena, nahasteko aukerarik gabe. Udal-mugarte batek biztanleria-erakunde bat edo batzuk izan ditzake. Udalerri batean argi eta garbi bereizitako eremu bizigarririk ez badago, udalerria entitate bakarrekoa dela ulertuko da. 2. NUKLEOA. Datu-multzo horretan, biztanle-entitate berezien azpibanaketak biltzen dira, etxebizitza-eraikinen edo biztanleriaren banaketaren arabera. Herrigunea. Gutxienez hamar eraikin dira, kaleak, plazak edo beste hiri-bide batzuk osatzen dituztenak, bai eta multzo horretatik 200 metro baino gutxiagora dauden eraikin isolatuak ere, edo, betiere, zuzenbidezko biztanleria 50 biztanletik gorakoa bada. Barreiatua. Biztanle-entitate berezi bateko eraikinen edo etxebizitzen multzoa da, eta ezin da nukleoaren kontzeptuan sartu. 3. AUZOAK. Datu-multzo horretan, 10.000 biztanletik gorako udalerrien azpisailak biltzen dira. Azpibanaketa horiek egonkor mantentzen dira denborazko serieen azterketak egiteko. Lurralde-erakunde horiek sortzeko arrazoia da beste erakunde batzuk sortu direla edo oso handiak direla kasu batzuetan, eta ez dutela aldagai homogeneoak ezartzeko aukerarik ematen edo denbora gutxian asko aldatzen direla. 4. BARRUTIA. Zentsu-barrutia zentsu-sekzioen udalerri barruko elkarketa da. Udalerriak barruti bat izango du gutxienez, sekzio bakarrekoa izan arren. 5. ATALA. Zentsu-sekzioa udal-mugarteko barrutien banaketa da, erraz identifika daitezkeen mugen bidez lehentasunez definituta dagoena, hala nola lurraren istripu naturalak, eraikuntza iraunkorrak eta bideak, eta 1.000 eta 3.500 egoiliar arteko tamaina duena, udalerri osoak biztanleria txikiagoa duenean izan ezik ? kasu honetan barruti eta sekzio bakarrekoa izango litzateke ?. Kontuan izan behar da zentsu-sekzio batek biztanleria-entitate bat edo batzuk izan ditzakeela.

LEINUA: BIZTANLERIA-ERAKUNDEAK EAEko udalerrien erroldako datuetan gertatzen diren aldaketen arabera eguneratzen dira; eguneratze hori urtekoa da eta urtearen amaieran egiten da. GUNEAK EAEko udalerrien erroldako datuetan gertatzen diren aldaketen arabera eguneratzen dira. Eguneratze hori urtekoa da eta urtearen amaieran egiten da. Nukleoen definizioa gorabehera, behin betiko mugak nukleoari posta-helbideen errolda esleitzearen mende daude. AUZO estatistikoak biztanleria-tipologia duten sekzioetatik sortzen dira, homogeneotasunera jotzen dutenak eta elkarren ondoan daudenak. Eta hiru lurralde historikoetako hiru hiriburuen kasuan izan ezik, horiek ere mantentzen baitituzte beren estatistika-auzoak eta horiek baitira gure taulan dauzkagunak, gainerakoak EUSTAT 1996ko sekzioen tipologiatik sortu dira, 10.000 biztanletik gorako udalerrietarako. BARRUTIAK EAEko udalerrien erroldako datuetan gertatzen diren aldaketen arabera eguneratzen dira; eguneratze hori etengabea da udalek emandako datuen arabera, eta urtearen amaieran berrikuspen bat egiten da udalerri guztietan. EUSTATeko ikuskatzaile estatistikoek geometrian egin beharreko aldaketak egiten dituzte, eta hiru hilean behin geruza grafikoa bidaltzen zaie argitalpenaren arduradunei. SEKZIOAK EAEko udalerrien erroldako datuetan gertatzen diren aldaketen arabera eguneratzen dira; eguneratze hori urtekoa da eta urtearen amaieran egiten da.

Emaiguzu zure iritzia

Komenta ezazu datu bilduma hau.Zure iritziak hobetzen laguntzen digu.