2021erako diru-laguntzen deialdia, enplegu-nitxo berrien esparruan lanbide-gaitasuneko prestakuntza-ekintzak egiteko, lehentasunez langabeei zuzenduta

[NNE2021]

Deskribapena


Xedea

2021eko ekitaldian, lehentasunez langabezian dauden langileei zuzendutako prestakuntza-ekintzak finantzatzeko emango diren laguntzak arautzea, gaitasun digitalak, pertsonen zaintzaren arlokoak, trantsizio energetiko-ekologikoaren arlokoak eta ekonomia sortzailearen arloko gaitaunak eskuratu eta hobetzeko.

 

Aurrekontuko zuzkidura

8.000.000 euros

Prestazio ekonomikoa

8.000.000 euro, diru-laguntza lerro hauen artean banatzeko: gaitasun digitalak (3.000.000 €), Pertsonen zaintzak (1.000.000 €), Trantsizio energetiko-ekologikoa (3.000.000 €) eta Ekonomia sortzailea (1.000.000 €).

Araba (1.297.600 €), Bizkaia (4.023.200 €) eta Gipuzkoa (2.679.200 €). Banaketa hori aldatu ahal izango da aurrekontu-kreditua agortzeko. Erakunde onuradun bakoitzak 300.000 € jaso ditzake gehienez eta espezialitate bereko 4 ekintza baino ez dira onartuko.

Ordainketa-modua:

Dirulaguntzak honela ordainduko dira:

 • Lehen ordainketa, programatutako prestakuntza-ekintzei dagokien diru-laguntza osoaren % 60, lehenengo prestakuntza-ekintzaren hasiera jakinarazi ondoren.
 • Prestakuntza-planari dagokion gainerako diru-laguntzaren bigarren ordainketa, prestakuntza-ekintza guztiak amaitzean, lanekoak ez diren praktikak barne, diruz lagundutako jarduerak justifikatu ondoren.

Nori dago zuzenduta


Prestakuntza-erakunde publikoak edo pribatuak

Deialdi hau argitaratu aurretik Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen prestakuntza-erakundeen Erregistroan, Enplegurako prestakuntza-erakundeen beste edozein erregistrotan edo Prestakuntza Erakundeen Estatuko Erregistroan egiaztatutako eta/edo inskribatutako prestakuntza-erakunde pribatu edo publikoak.

Betekizunak

 • Laguntza eskatzen duten prestakuntza-planak gauzatzeko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak izatea, edo prestakuntza-jarduera hasten den unean diru-laguntza esleitu ondoren plan horiek edukitzeko konpromisoa hartzea.

 • Dirulaguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak izatea

 • Helburu bererako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatu eta, hala badagokio, eskuratu direla jakinaraztea, beste administrazio edo erakunde publiko zein pribaturen batetik.

 • Diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galtzearen ondorioz, administrazio-zehapenik edo zehapen penalik ez izatea, ez eta horretarako legezko inolako debekurik ez izatea ere, sexuagatiko bereizkeriagatik izan direnak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen edo Emakumeen eta Gizonen Lege Organiko Eraginkorraren arabera.

 • Erakundea erregistratuta ez badago edo Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, https://www.euskadi.eus/altatercero/ web-orrian ezarritako ereduaren araberako formularioa bete beharko du.

 • Eskabideak ez baditu betetzen eskatutako betekizunak, hamar egun balioduneko epea emango zaio, jakinarazpena egin eta biharamunetik zenbatzen hasita, akatsa edo akatsa zuzentzeko edo nahitaezko agiriak aurkezteko. Hala egin ezean, eskaeran atzera egin duela ulertuko da, horretarako ebazpena eman ondoren.
 • Behin-behineko ebazpena eman eta 10 egun balioduneko epean, Prestakuntza Plan osoari buruzko atzera egitea aurkez daiteke

 • Prestakuntza-ekintza bakoitzeko diru-laguntza behin betiko ebazpenetik 5 egun balioduneko epean ez onartzeak diru-laguntzari uko egitea dakar (prestakuntza-planari zati batean uko egitea). Epe hori igarotakoan, prestakuntza-plan osoari bakarrik egin ahal izango zaio uko.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Ebazten duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Finantzatzen/kofinantzatzen erankundea

 • Europako Gizarte Funtsa (EGIF) - %100 finantzatuta

Kontaktu-informazioa


Erakundeei eta Enpresei Arreta emateko Zerbitzua

945 160 601 (Informazio orokorra / Información general)

Kodea

12010

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Eskabideak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari bidaliko zaizkio, eta elektronikoki izapidetuko dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntzarako aplikazio informatikoaren bidez. Aplikazio horretarako sarbiderik ez duten erakundeek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunearen bidez eskatu ahal izango dute. https://www.lanbide.euskadi.eus/formacion-lanbide/-/informacion/registro-de-entidades/.

Eskaerarekin batera ekarri beharreko dokumentazioa:

1. Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoko Hirugarrenen Erregistroa. -

2. Prestakuntza-erakunde onuradunen ordezkariak edo ahaldunak izaera pertsonaleko datuen tratamenduari buruzko konpromisoa sinatu beharko du, nahitaez onartu beharrekoa, arlo hori arautzen duen indarreko araudian aurreikusitakoaren arabera.

Beste tramite batzuk:

 • Prestakuntza ematen duen erakundearen lankidetza, prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola. -
 • Prestakuntza-ekintzaren % 25 gauzatzean, ikastaroaren funtzionamendu egokiari buruzko erantzukizunpeko adierazpena beteko du LANF-n. -
 • Finantzatutako ekimenaren gauzatzeari edo bideragarritasunari buruzko edozein informazio ematea, eta eskatzen zaion jarraipen-dokumentazioa betetzea eta bidaltzea. 
 • Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea deialdi honetan diruz lagundutako jarduera osoari edo zati bati eragiten dioten diru-laguntzak edo laguntzak eskatu edo jaso direla beste erakunde batzuetatik. 
 • Diruz lagundutako jardueraren xedea edo izaera nabarmen aldatzen duen edozein gorabeheraren berri ematea, bai eta diru-laguntza emateko kontuan hartutako edozein zirkunstantziaren aldaketaren berri ere. 
 • Laguntzari lotutako transakzioak identifikatzea, kontabilitate-identifikazio bereiziarekin edo kontabilitate-kode egoki batekin, diruz lagundu daitezkeen gastuek Europako Gizarte Funtsaren hautagarritasun-baldintzak bete ditzaten. 
 • Ikastaroa ematen duen erakundeak ikasgela bat jarri beharko du parte-hartzaileen eskura, diruz lagundutako ikastaroa amaitzen duten ikasle adina ordenagailurekin, kalitateko inkesta telematikoa errazago bete ahal izateko, eta hura betetzeko ardura izango du. -
 • Erakundeek berariaz adierazi beharko dute zer finantzaketa jasotzen duten Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzutik diruz lagundutako jarduera guztietan, bai eta horietatik eratorritako ekintzetan ere.

Aplikazio honetarako sarbiderik ez duten erakundeek edo enpresek Lanbideren web-orriaren bidez eskatu ahalko dute.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Lau hilabete eskaerak aurkezteko epea hasten denetik aurrera.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Ebazpena emana

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa Ogasun eta Finantza Saileko erregistroan


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

Erakundea erregistratuta ez badago edo dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, "Hirugarrenen Erregistro Telematikoan" sar daiteke.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk