Lana eta Enplegua

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Lan eta Enplegu Sailari:
  1. Enplegu-politika, eta enplegurako lanbide-heziketa, dekretu honen 10.1.b) artikuluan eza-rritakoaren arabera. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetza izango du, betiere zerbitzu horren erantzukizunen barruan.
  2. Lan-arloko legeek lan-harremanei buruz ezartzen dutena egikaritzea.
  3. Gizarte-ekonomia: kooperatibak, lan-sozietate anonimoak eta ekonomia solidarioa.
  4. Enpresen gizarte-erantzukizuna.
  5. Gizarte Segurantza, Autonomia Estatutuan aurreikusitako moduan.
  6. Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Sistema.
  7. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  8. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
 2. Sail honi atxikitzen zaizkio Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea / Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastin , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Javier Hurtado Dominguez
(2024/04/30 - 2024/06/24) Jarduneko Lan eta Enplegu Sailburua
Idoia Mendia Cueva
(2020/09/08 - 2024/04/30) Bigarren Lehendakariordea eta Lan eta Enpleguko sailburua

Lana eta Enplegua

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Lan eta Enplegu Sailari:
  1. Enplegu-politika, eta enplegurako lanbide-heziketa, dekretu honen 10.1.b) artikuluan eza-rritakoaren arabera. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetza izango du, betiere zerbitzu horren erantzukizunen barruan.
  2. Lan-arloko legeek lan-harremanei buruz ezartzen dutena egikaritzea.
  3. Gizarte-ekonomia: kooperatibak, lan-sozietate anonimoak eta ekonomia solidarioa.
  4. Enpresen gizarte-erantzukizuna.
  5. Gizarte Segurantza, Autonomia Estatutuan aurreikusitako moduan.
  6. Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Sistema.
  7. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  8. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
 2. Sail honi atxikitzen zaizkio Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea / Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastin , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Javier Hurtado Dominguez
(2024/04/30 - 2024/06/24) Jarduneko Lan eta Enplegu Sailburua
Idoia Mendia Cueva
(2020/09/08 - 2024/04/30) Bigarren Lehendakariordea eta Lan eta Enpleguko sailburua