Kontratuak

Agiri eta aholku erabilgarriak langileen, enpresen eta administrazioaren arteko harremanetarako.

Erabiltzaileek egindako azken galderak

Enplegua eta kontratazio mugagabea sustatzeko premiazko neurriei buruzko otsailaren 28ko 3/2014 Errege Lege Dekretuak ez du inolako mugarik ezartzen horretarako; hortaz, kontratua egin ahal izango litzateke, baldin eta Gizarte Segurantzak horren aurkako iritzirik ez badauka.

Etxeko langileen kontratuak ezin dira izan behin-behinekoak ekoizpen-gorabeherengatik.

Obra-kontratuak, bitartekoak edo iraupen mugagabekoak soilik izan ahal dira.

Praktikaldiko kontratua egiteko, Praktikaldiko kontratua egiteko gaitasuna ematen duen titulazioa eduki behar da.

11/2013 Legearen 13. artikuluaren arabera, langilea lanik gabe eta langabezian izena emanda egon behar da.

Kuoten murrizketa %50ekoa da.

%75ari dagokionez, hori aplikatzen da langile bati, 1543/2011 errege dekretuaren mendeko lanekoak ez diren praktikak egiten ari dela, praktikaldia amaitu baino lehen Praktikaldiko kontratua egiten zaionean.

Bai, kontratua lanaldi osokoa izan behar da, autonomoa bere kotizazioan ez baitago lanaldi partzialean.

Hobaria kontratatutako langilearen kontrataziorako eta amatasunagatiko atsedena eskatu duen autonomoarentzat da. Kontratatutako langilea lanik gabe eta langabezian izena emanda egon behar da.

Egun on.

Enpresan iraupen jakineko kontratuarekin dagoen langile batekin  egiten bada, ez da beharrezkoa langile hori langabezian eta inskribatuta egotea.

Baldintza hori, enpresarekin harremanik ez duen norbait kontratatzen denean soilik eskatu ahal da.

Egun on.

Enplegua sustatzeko kontratuak, 43/2006 Legearen lehenengo Xedapen Gehigarrian garatzen direnak.

Azken aldaketako data:  2015/01/14