Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa

Enplegu-zentro berezien helburu nagusia ondasun- edo zerbitzu-jarduera iraunkorragoa egitea da, desgaitasuna duten pertsonentzako enplegu ordaindua bermatuz. Era berean, desgaitasunen bat duten langileek behar dituzten doikuntza pertsonal eta sozialeko zerbitzuak eman beharko dituzte, haien inguruabarren arabera eta erregelamenduz ezarritakoaren arabera.