Aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeari buruzko ohiko galderak

Ez, aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko eraldaketak ez dira desagertuko. Hala ere, langile mugagabearen izaera lortzeko, kontratuak kateatzeko epea 24 hilabetetan 18 hilabetera murriztuko da. 32/2021 ELDren erreforma baino lehen, muga 30 hilabeteko epean kateatutako kontratuen 24 hilabetekoa zen.

Ez, ez da derrigorra 2021-12-31 baino lehen egindako ekoizpenaren ziozko inguruabarrengatiko aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe bihurtzea. Kontratu horiek beren gehieneko iraupenera arte luzatu ahal izango dira, 32/2021 ELDren 3. xedapen iragankorraren arabera.

Aldi baterako kontratu bat mugagabe bihurtzen da, honako kasu hauetan:

  • Legeari iruzur egiten bazaio, 32/2021 ELDren bidez erreformatutako Langileen Estatutuaren 15. artikuluan ezarritakoa urratu delako.
  • Gizarte Segurantzan alta falta bada, probaldiaren pareko epea igarotakoan, kontratu-modalitatearen arabera hala badagokio.
  • 24 hilabeteko epean 18 hilabetez kontratuak kateatzen badira, jarraitutasun-irtenbidearekin ala halakorik gabe, enpresa edo enpresa-talde berarekin, lanpostu berdinerako edo beste baterako.

2021-12-31 baino lehen sinatutako kontratuei dagokienez, kontratuen kopurua, epea eta aldia zenbatzeko, kontuan hartuko da soilik 32/2021 ELD indarrean jartzean indarrean den kontratua.