Gizarteratze enpresak

Laneratzeko enpresatzat hartuko dira honako ezaugarri hauek di­tuzten ondasunen edo zerbitzuen ekoizpen-egiturak: gizartean baztertuta edo desabantailan dauden taldeak lan-merkatuan sartzeko helburua dutenak, eta, gainera, gizarteratzeko banan banako proiektuak egiten dituz­tenak, ikasketa prozesu egoki baten bidez, eta prozesu horrekin, enplegagarritasunaren baldintzak hobetzen laguntzeko trebetasun sozialak, laneko trebetasunak, oi­narrizko prestakuntza, laneko kualifikazioa eta merka­tuari buruzko ezagupenak barnean hartzen dituztenak

Azken aldaketako data: