Ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloko proiektu berritzaileak garatzeko laguntzak. Bizkaia 2019

LABURPENA
Titulua: 
Ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloko proiektu berritzaileak garatzeko laguntzak. Bizkaia 2019
Xedea: 
Foru-dekretu honen xedea da ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloko proiektu berritzaileak garatzeko laguntzak arautzea.
Diru kopurua: 
375.000,00 euros
Deialdiaren araudia: 
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 29/2019 FORU DEKRETUA, martxoaren 26koa, (BAO Zk. 63/2019)
  Bizkaiko Foru Aldundiaren 29/2019 FORU DEKRETUA, martxoaren 26koa, zeinaren bidez ekintzailetzarako eta kalitateko enplegu egonkorra sortzeko proiektu berritzaileak garatzeko 2019. urteko diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen diren (Oker zuzenketa).
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea: 
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila
Deialdia egiten duen organoa: 
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila
Erakunde erabakigarria: 
Bizkaiko Foru Aldundia
Bertan emandako arreta: 
Mazarredo Kaleta 63ko beheko ezkerraldera
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua: 
Mazarredo Kaleta 63ko beheko ezkerraldera
ItzuliMazarredo Kaleta 63ko beheko ezkerraldera
Ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloko proiektu berritzaileak garatzeko laguntzak. Bizkaia 2019
Foru-dekretu honen xedea da ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloko proiektu berritzaileak garatzeko laguntzak arautzea.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak: 
a) Laneratzearen edo kalitateko enpleguaren arloko proiektuak gauzatzen esperientzia egiaztatua duten Bizkaiko Lurralde Historikoko irabazi-asmorik gabeko elkarte, fundazio eta erakundeak. b) Euskal Autonomia Erkidegoko irabazi-asmorik gabeko unibertsitate-erakundeak. c) Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako ikastetxeen elkarteak eta Euskal Autonomia Erkidegoko irabazi-Entitate onuradunari lotutako entitateak, baldin eta diru-laguntza emateko zio diren jarduera guztiak edo batzuk onuradunaren izenean eta kontura egiteko konpromisoa hartzen badute
PRESTAZIOA
Dotazioa: 
375.000,00 euros
Muga: 
Entitate eskatzaile bakoitzak lor dezakeen gehieneko diru-laguntza 30.000 eurokoa izan daiteke aurkeztu eta diru-laguntza jaso dezaketen ekintza guztietarako.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Hartzekodunaren fitxa. Fitxan adierazitako kontu-zenbakiak eskabide orrian jarritako bera izan behar du. b) Proiektuaren memoria, alderdi hauek zehazten dituena: - Aurkeztutako proiektuak erakunde eskatzailearen helburu, ildo eta jarduerekiko duen koherentzia. - Lortu nahi diren helburuak. - Egin beharreko jarduerak; atal honetan, zehatz-mehatz azalduko da jarduera bakoitza, eta adieraziko da zein epetan egingo den eta nor arduratuko den egiteaz. - Eta, era berean, jarduera bakoitzeko aurrez ikusitako gastuak, aurrez ikusitako sarrerekin batera. c) Proposatutako ekintzaren egokitasuna justifikatzeko arrazoiei buruzko txostena: - Lan-merkatuan egindako diagnostikoa, proiektua egiteko beharrizana justifikatzen duena. - Justifikatzea proiektua zergatik zuzentzen zaion hautatuko kolektiboari edo sektore ekonomikoari, proiektua zer aukera-esparrutan sartzen den azalduta. - Proiektua egitean aplikatu den metodología, «zertarako», «nola» eta «zer» azalduta. - Aurrez ikusitako proiektuaren inpaktua eta ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloko metodologia. d) 6. artikuluko c) irizpidea baloratzeko, proiektuaren inplementazioak bere aplikazio- arloan gizarteari dakarkion onurari buruzko azterketa bat aurkeztu behar da. e) Proiektuan parte hartzen duten pertsonak gizarte-bazterketan (edozein gradutan) edo baztertuta egoteko arriskuan badaude edo Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerrietako oinarrizko gizarte-zerbitzuen arabera baztertuta egoteko arriskuan badaude -ebaluazio eta diagnostikorako legez onartutako ohiko tresna teknikoak erabilita hala baloratuta-, egoera hori egiaztatzeko ziurtagiria aurkeztu beharko da. f) 6. artikuluko e) irizpidea baloratzeko, berrikuntzaren berritasuna egiaztatu beharko da 3. artikuluan adierazitako gaietako batean, gutxienez. g) 6. artikuluko f) irizpidea baloratzeko, proiektuak kalitateko enplegu egonkorraren sorkuntzan edo enpleguaren kalitatearen hobekuntzan izan dezakeen inpaktuaren azterketa aurkeztu behar da, eta, hala denean, proiektuan dauden jarduketetan genero-ikuspegia txertatzeari buruzko justifikazio-txostena. h) 6. artikuluko g) Irizpidea baloratzeko, proiektuan dauden jarduketa guztietan genero- ikuspegia txertatzeari buruzko justifikazio-txostena.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Bulego virtuala


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2019/04/01 - 2019/04/30
Ebazteko epea: 
Foru dekretu honen babesean aurkeztutako eskabideak ebazteko gehieneko epea bukatuko da, behin deialdi bakoitzaren amaieraren biharamunez geroko 6 hilabeteko epea igarotakoan.
Isilbidearen ondorioak: 
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: Hilabete 1
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Ez onartzea
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: 3 hilabete
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Onartzea