Ohiko galderak

DBE familia bakoitzak jasotzen dituen diru-sarreren osagarri bat da. DBEk bermatzen duen gehienezko hileko zenbatekoa, bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsona kopuruaren eta hileko diru-sarreren arabera ezarriko da. Diru-sarrera horiek taulan agertzen diren gehienezko kopuruetatik deskontatuko dira.

Diru-sarrerarik ez dagoen kasuetan: bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsona kopuruaren arabera ezarriko da gehienezko hileko kopurua.

Diru-sarreraren bat dagoen kasuetan (lana, pentsioa, errentak, alokairuak, kalte-ordainak, eta abar.): bizikidetza-unitateak jasoko duen hileko zenbatekoa kalkulatzeko, osatzen duten pertsona kopuruaren araberako gehienezko zenbatekoari, familiak jasotzen dituen diru-sarrera guztiak kendu behar zaizkio. Lanagatiko diru-sarrerei aplikatuko zaizkie enplegurako pizgarriak, zeinak ahalbidetzen duen diru-sarreraren zati bat deskontatzeko lan egiten duen pertsonaren onurarako.

DBEren gehienezko hileko kopurua 2020rako
BUaren pertsona kopurua Orokorra €/hileko gehienez Pentsiodunak €/hileko gehienez
1 693,73 € 795,95 €
2 890,81 € 994,94 €
3 edo gehiago 985,41 € 1.074,53 €

Guraso bakarreko bizikidetza-unitateen kasuan (adin txikiko seme-alaba bat edo gehiago beren ardurapean dituzte aitak edo amak), prestazioari gehituko zaio hileko 50,45 € hileko osagarria.

Guraso bakarreko bizikidetza-unitateak
BUaren pertsona kopurua Guraso bakarra €/hileko gehienez
2 941,26 €
3 edo gehiago 1035,86 €

DBEren jasotzaileek Etxebizitzarako Prestazio Osagarria (EPO) kobratu ahal dute etxebizitzaren alokairuaren gastuak ordaintzeko, gehienez ere 250€.

Ohiko etxebizitzaz gain (garaje eta trastelekuarekin) eta norbere kontura egindako jardueretarako higiezinaz gain, ezin daiteke beste ondasun higiezinik eduki.

Bizikidetza-unitatearen gehienezko ondarea (dirua, tituluak, balioak, ibilgailuak edo beste jabetza batzuk) ezin da izan bizikidetza-unitatearen kide-kopuruaren arabera erabateko baliabiderik ezaren kasuan legokiokeen diru-sarrerak bermatzeko urteko errenta baino lau aldiz handiagoa.

Diru sarrerarik ez denean onartutako gehienezko ondarea 2020
BUaren pertsona kopurua Orokorra Pentsiodunak
1 35.805,44 € 41.081,25 €
2 45.977,48 € 51.351,56 €
3 edo gehiago 50.860,16 € 55.459,68 €

Ondare Muga: DBEren urteko gehienezko kopurua lau aldiz