Ohiko galderak

DBE familia bakoitzak jasotzen dituen diru-sarreren osagarri bat da. DBEk bermatzen duen gehienezko hileko zenbatekoa, bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsona kopuruaren eta hileko diru-sarreren arabera ezarriko da. Diru-sarrera horiek taulan agertzen diren gehienezko kopuruetatik deskontatuko dira.

Diru-sarrerarik ez dagoen kasuetan: bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsona kopuruaren arabera ezarriko da gehienezko hileko kopurua.

Diru-sarreraren bat dagoen kasuetan (lana, pentsioa, errentak, alokairuak, kalte-ordainak, eta abar.): bizikidetza-unitateak jasoko duen hileko zenbatekoa kalkulatzeko, osatzen duten pertsona kopuruaren araberako gehienezko zenbatekoari, familiak jasotzen dituen diru-sarrera guztiak kendu behar zaizkio. Lanagatiko diru-sarrerei aplikatuko zaizkie enplegurako pizgarriak, zeinak ahalbidetzen duen diru-sarreraren zati bat deskontatzeko lan egiten duen pertsonaren onurarako.

DBEren gehienezko hileko kopurua 2019rako
BUaren pertsona kopurua Orokorra €/hileko gehienez Pentsiodunak €/hileko gehienez
1 667,05€ 765,34€
2 856,55 € 956,67€
3 edo gehiago 947,51€ 1.033,20€

Guraso bakarreko bizikidetza-unitateen kasuan (adin txikiko seme-alaba bat edo gehiago beren ardurapean dituzte aitak edo amak), prestazioari gehituko zaio hileko 48,51€ hileko osagarria.

Guraso bakarreko bizikidetza-unitateak
BUaren pertsona kopurua Guraso bakarra €/hileko gehienez
2 905,06€
3 edo gehiago 996,02€

DBEren jasotzaileek Etxebizitzarako Prestazio Osagarria (EPO) kobratu ahal dute etxebizitzaren alokairuaren gastuak ordaintzeko, gehienez ere 250€.

Ohiko etxebizitzaz gain (garaje eta trastelekuarekin) eta norbere kontura egindako jardueretarako higiezinaz gain, ezin daiteke beste ondasun higiezinik eduki.

Bizikidetza-unitatearen gehienezko ondarea (dirua, tituluak, balioak, ibilgailuak edo beste jabetza batzuk) ezin da izan bizikidetza-unitatearen kide-kopuruaren arabera erabateko baliabiderik ezaren kasuan legokiokeen diru-sarrerak bermatzeko urteko errenta baino lau aldiz handiagoa.

Diru sarrerarik ez denean onartutako gehienezko ondarea 2019
BUaren pertsona kopurua Orokorra Pentsiodunak
1 34.428,31€ 39.501,20 €
2 44.209,11 € 49.376,50 €
3 edo gehiago 48.904,00 € 53.326,62 €

Ondare Muga: DBEren urteko gehienezko kopurua lau aldiz