Ohiko galderak

DBE familia bakoitzak jasotzen dituen diru-sarreren osagarri bat da. DBEk bermatzen duen gehienezko hileko zenbatekoa, bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsona kopuruaren eta hileko diru-sarreren arabera ezarriko da. Diru-sarrera horiek taulan agertzen diren gehienezko kopuruetatik deskontatuko dira.

Diru-sarrerarik ez dagoen kasuetan: bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsona kopuruaren arabera ezarriko da gehienezko hileko kopurua.

Diru-sarreraren bat dagoen kasuetan (lana, pentsioa, errentak, alokairuak, kalte-ordainak, eta abar.): bizikidetza-unitateak jasoko duen hileko zenbatekoa kalkulatzeko, osatzen duten pertsona kopuruaren araberako gehienezko zenbatekoari, familiak jasotzen dituen diru-sarrera guztiak kendu behar zaizkio. Lanagatiko diru-sarrerei aplikatuko zaizkie enplegurako pizgarriak, zeinak ahalbidetzen duen diru-sarreraren zati bat deskontatzeko lan egiten duen pertsonaren onurarako.

DBEren GEHIENEZKO HILEKO KOPURUA 2023rako
BUaren PERTSONA KOPURUA OROKORRA €/hileko gehienez PENTSIODUNAK €/hileko gehienez
1

789,24 €

905,53 €

2

1.013,44 €

1.131,91 €

3 o más

1.121,06 €

1.222,46 €

Guraso bakarreko bizikidetza-unitateen kasuan (adin txikiko seme-alaba bat edo gehiago beren ardurapean dituzte aitak edo amak), prestazioari gehituko zaio hileko 57,40 € hileko osagarria.

Guraso bakarreko bizikidetza-unitateak
BUaren pertsona kopurua Guraso bakarra €/hileko gehienez
2 1070,84 €
3 edo gehiago 1178,46 €

DBEren jasotzaileek Etxebizitzarako Prestazio Osagarria (EPO) kobratu ahal dute etxebizitzaren alokairuaren gastuak ordaintzeko, gehienez ere 300€.

Ohiko etxebizitzaz gain (garaje eta trastelekuarekin) eta norbere kontura egindako jardueretarako higiezinaz gain, ezin daiteke beste ondasun higiezinik eduki.

Bizikidetza-unitatearen gehienezko ondarea (dirua, tituluak, balioak, ibilgailuak edo beste jabetza batzuk) ezin da izan bizikidetza-unitatearen kide-kopuruaren arabera erabateko baliabiderik ezaren kasuan legokiokeen diru-sarrerak bermatzeko urteko errenta baino lau aldiz handiagoa.

Diru sarrerarik ez denean onartutako gehienezko ondarea 2023
BUaren pertsona kopurua Orokorra  Pentsiodunak
1 40.734,89 € 46.737,11 €
2 52.306,55 € 58.421,26 €
3 edo gehiago 57.861,40 € 63.094,92 €

Ondare Muga: DBEren urteko gehienezko kopurua lau aldiz