Huts-zuzenketen EBAZPENA, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek garatzen dituzten prestakuntzako estrategia-ekintzak egiteko laguntza ekonomikoen 2022ko ekitaldirako deialdiaren uztailaren 21eko ebazpena zuzentzen da.

Argitalpen-data: 

Lanbide.

2022/3736 (26/12) orrialdean, 6. artikuluko 7. paragrafoan, hau dioen lekuan:

"2020ko ekitaldian enpresak edo enpresek ordainduriko lanbide-prestakuntzako kuotaren urteko zenbatekoaren ardurapeko aitorpena, EAEn dauden lantokiei dagokienez".

Hau esan behar du:

"2021ko ekitaldian enpresak edo enpresek ordainduriko lanbide-prestakuntzako kuotaren urteko zenbatekoaren ardurapeko aitorpena, EAEn dauden lantokiei dagokienez".