Salbuespen adierazpena eta hautazko neurriak ordezko on-line eskaera

Argitalpen-data: 

Lanbide.

Indarrean dauden arauek ezartzen dutenez, 50 langile edo gehiago dituzten enpresa publiko eta pribatuek betebeharra dute langileen %2 gutxienez desgaitasuna duten langileak izateko. Salbuespen gisa, betebehar horretatik salbuetsita gera daitezke eta, kasu horretan, dagozkion ordezko neurriak hartu behar dituzte.

2021eko urtarriletik aurrera, enpresek baliabide elektronikoak izango dituzte honako eskaera hau egiteko: desgaitasuna duten langileen aldeko %2ko erreserba-kuotarako salbuespen adierazpena eta ordezko neurriak hartzea.

Nortasun-agiri digitalaren bidez identifikatuta, salbuespen adierazpen eskaera (leiho berri batean irekitzen da) bete daiteke.