2021-2023 urteetarako diru-laguntzen deialdiaren BEHIN-BEHINEKO EBAZPEN PROPOSAMENA, EAEn kualifikazio apaleko gazte langabeak gizarte- eta lanaktibaziora bideratutako prestakuntzaekintzak finantzatzeko

Argitalpen-data: 

Lanbide.