Laster argitaratuko da EHAAn lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten pertsona langabeei zuzendutako laneratze- eta gizarteratze-proiektu berezien garapenerako dirulaguntzen 2020ko ekitaldiko deialdiaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertzeaz eta ebaluatzeaz arduratuko den ebaluazio-batzordearen osaera.

Argitalpen-data: 

Lanbide.

Laster argitaratuko da EHAAn lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten pertsona langabeei zuzendutako laneratze- eta gizarteratze-proiektu berezien garapenerako dirulaguntzen 2020ko ekitaldiko deialdiaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertzeaz eta ebaluatzeaz arduratuko den ebaluazio-batzordearen osaera.

Batzorde hori honako hauek osatuko dute:

  • Batzordeburua:

Jesús Losada Besteiro, Prestakuntzako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Errentako zuzendaria.

  • Idazkaria:

Veneranda Andrés Andrés, Enplegurako Prestakuntza Zerbitzuko teknikaria.

  • Batzordekideak:

María Teresa Martínez Granado, Laneratzea Aktibatzeko zuzendaria.

Itziar Etxebarria Lanborena, Enplegurako Prestakuntza Zerbitzuaren arduraduna.

Ángel Altuna Urcelay, Laneratzen Zerbitzuko teknikaria.

Marta Palenzuela Saenz de Buruaga, Enpresei Zerbitzua Emateko Zerbitzuko teknikaria.

Ebaluazio-batzordea balioz eratuko da batzordeburuaz edo idazkariaz gain –edo horien ordezkoez gain–, kideen erdiak, gutxienez, bertan daudenean.