IPREM zenbatekoen errebalorizazioa: desgaitasuna duten pertsonak kontratatzeko ordezko neurrien gutxieneko zenbatekoa (364/2005 Errege Dekretua)

Argitalpen-data: 

Lanbide.

Estatuko 2021eko Aurrekontu Orokorrei buruzko 11/2020 Legeak IPREMaren balioa handitu du 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera. Hauek dira IPREMen 2021erako zenbatekoak:

Urtea

IPREM

IPREM Urtekoa    

IPREM Urtekoa    

Hilekoa

(12 ordainketa)

(14 ordainketa)

2021

564,90 €

6.778,80 €

7.908,60 €

Errenta-mailaren adierazle edo erreferentzia honek hainbat prestazio, onura edo zerbitzu publikoren zenbatekoa zehazteko balio du, baita desgaitasuna duten pertsonen     kontratazioren      ordezko      neurrien gutxieneko zenbatekoa zehazteko ere. Neurri horiek desgaitasuna duten langileen aldeko erreserba-kuota, salbuespen gisa, modu alternatiboan betetzea arautzen duen apirilaren 8ko 364/2005 Errege Dekretuaren 2.2 artikuluan arautzen dira.

Hala, ordezko neurria enplegu-zentro berezi batekin edo gehiagorekin edo desgaitasuna duen langile autonomo batekin hornikuntzarako edo zerbitzuak emateko kontratu zibilak edo merkataritza-kontratuak izenpetzea bada, edota enplegu-zentro berezi baten eta enpresa laguntzaile baten artean lan-enklabe bat eratzea, kontratatu ez den langile bati dagozkion zenbatekoak honako hauek izango dira.

3 X IPREM x Kontratatu ez den langile bat = 3 X 6.778,80 X 1 = 20.336,4 euro

Ordezko neurria onura publikoko fundazio edo elkarteei dohaintzak izanez gero, kontratatu ez den pertsona ordezteko zenbatekoa honako      hau da

1,5 X IPREM X Kontratatu ez den langile bat = 1,5 X 6.778,80 X 1 = 10.168,2 euro.