2020rako diru-laguntzen deialdiaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeaz arduratzen den ebaluazio-batzordearen osaeran aldaketak izan dira, eta, ondoren, laster argitaratuko da osaera berria EHAAn. Laguntza-deialdi horren helburua da landun eta langabetuentzat gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak garatzea.

Argitalpen-data: 

Lanbide.

2020rako diru-laguntzen deialdiaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeaz arduratzen den ebaluazio-batzordearen osaeran aldaketak izan dira, eta, ondoren, laster argitaratuko da osaera berria EHAAn. Laguntza-deialdi horren helburua da landun eta langabetuentzat gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak garatzea.

Honako hauek osatuko dute batzordea:

Lehendakaria:

  • Jesús Losada Besteiro, Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentako zuzendaria.

Idazkaria:

  • Veneranda Andrés, Enplegurako Prestakuntza Zerbitzuko teknikaria.

Kide titularrak:

  • María Teresa Martínez Granado, Laneratzea Aktibatzeko zuzendaria.
  • Itziar Etxebarria Lanborenea, Enplegurako Lanbide Heziketako Zerbitzuaren arduraduna.
  • Ángel Altuna Urcelay, Laneratze Zerbitzuko teknikaria.
  • Marta Etxebarria Ubis, Enpresentzako Zerbitzu Zerbitzuko teknikaria.

 

Ordezko bokalak:

  • Zuriñe Lopez de Arana Prado, Enplegurako Prestakuntza Zerbitzuko teknikaria.
  • Eduardo Campo Guillerna, Enplegurako Prestakuntza Zerbitzuko teknikaria.
  • Marta Palenzuela Saenz de Buruaga, Enpresei Zerbitzua Emateko Zerbitzukuko teknikaria.
  • Jesús Mª Ordoñez Orzaiz, Laneratze Zerbitzuko arduraduna.

Ebaluazio-batzordea baliozkotasunez eratutzat joko da lehendakaria eta idazkaria, edo haien ordezkoak, eta gutxienez kideen erdiak bertaratzen direnean.

Lehendakaria ez badago, batzordeburuetako bat izango da batzordeburua, lehen aipatutako hurrenkeran.

Idazkaria ez badago, batzordekideetako batek beteko ditu bere eginkizunak, lehen aipatutako hurrenkeran.