2020-2022 urteetarako diru-laguntzen deialdiaren BEHIN-BETIKO EBAZPENA, EAEn kualifikazio apaleko gazte langabeak gizarte- eta lanaktibaziora bideratutako prestakuntzaekintzak finantzatzeko

Argitalpen-data: 

Lanbide.