2020-2022 urteetarako diru-laguntzen deialdiaren BEHIN-BEHINEKO EBAZPENPROPOSAMENA, EAEn kualifikazio apaleko gazte langabeak gizarte- eta lanaktibaziora bideratutako prestakuntzaekintzak finantzatzeko

Argitalpen-data: 

Lanbide.