Ibilbide Mistoen esperimentazioa partekatzen REPSen IX. Kongresuan

Urriaren 26an, Lanbideren Gizarteratze Zerbitzuak Ibilbide Mistoen Programen esperimentazioa partekatu zuen Gizarte Politikako Espainiako Sarearen (REPS) IX. Kongresuan: "Krisi globalak eta tokiko inpaktuak: trantsizio eko-sozial baterako joera eta erantzun publiko-komunitarioak", urriaren 25, 26 eta 27an Palman egin duena.