2018 Enplegua sustatzeko programak

1 Gazteen Itzulera

Sartu talentu gaztea zure enpresan. Kontratatu 30 urte baino gutxiagoko pertsona bat, lan munduan esperientziarik ez duena baina Unibertsitateko Heziketa, Heziketa Profesionala edo Profesionaltasun Ziurtagiria duena.

ABANTAILAK

Praktikaldiko lan-kontratuentzat eta lan-kontratu mugagabeentzat dirulaguntzak ematen dira, tituluaren eta kontratu motaren arabera.Izan ere, praktikaldiko lan-kontratu bakoitzeko 4.950€-ra arteko diru-laguntza jaso daiteke, eta lan-kontratu mugagabe bakoitzeko 9.900€-ra artekoa.

Eskabideak egiteko epea amaituko da datorren urriaren 31an.
1 Gazteen Itzulera

Lanbideren webgunean aurkituko dituzu itzuli nahi duten gazteen CVak edo perfilak laburtuta. Zure enpresak diru-laguntza jasoko du eta kontratatzen duzun pertsona horrek ere laguntzak izango ditu joan-etorrietarako.

ABANTAILAK

9.600€-ko diru-laguntza goi mailako tituludun pertsona bat kontratatzen baduzu 12 hilabete baino denbora luzeagorako. Eta diru-laguntza txikiagoak, titulazioaren arabera; gutxienez 4.800€-koak.
Kontratua mugagabea bada, gehienez ere 12.000 € lor dezakezu.

Eskabideak egiteko epea amaituko da datorren irailaren 20an.
2 Txanda-kontratua Programa

Egin lanaldi osoko txanda-kontratua langabezian dagoen 30 urtetik beherako pertsona batekin; kontratu hori mugagabea izan behar da edo aurrekoa erretiratzen denean mugagabe egiteko konpromisoduna izan behar da. Txanda-kontratua langabezian ez dagoen pertsona bati egin bazaio, gero beste kontratu bat egin beharko zaio 30 urtetik beherako pertsona bati.

ABANTAILAK

STxanda-kontratua bakoitzeko 6.000€-ko diru-laguntza emango da.

Eskabideak egiteko epea amaituko da datorren urriaren 19an.
3 Atzerrian zentroak dituzten euskal enpresak

Esaguzu zein den behar duzun profila. Bi aukera daude:

  • Prestatuta dauden 35 urtetik beherako gazteak praktikaldirako kontratatzea.
  • Kualifikatuta dauden 35 urteko edo gehiagoko pertsonak kontratatzea
ABANTAILAK
  • 35 urtetik beherako pertsonak: 13.000 edo 11.800 €-ko diru-laguntza, kontratatzen de pertsonaren tituluaren arabera.
  • 35 urtetik gorako pertsonak: 22.500 €-ko diru-laguntza, kontratatzen den pertsonak 50 urte baino gehiago baditu; eta 20.250 eurokoa adin horretara heltzen ez bada.

Kontratua gutxienez 12 hilekoa izan behar da, eta horietako 6 kanpoan egin behar dira.

Eskabideak egiteko epea amaituko da datorren irailaren 20an.